Red grundvand og vandløb i Rudersdal kommune

Bliv medlem af facebook gruppe: Red grundvand og vandløb i Rudersdal kommune

Denne gruppe er for dem, der ønsker at gøre noget for at “redde” vandløbene og grundvandet i Rudersdal.

Lad os gøre en lang historie kort:

De kommende klimaændringer vil medføre, at der vil forekomme ekstremregn langt hyppigere end nu, hvor Rudersdal kommunes kloaksystem endda ikke har tilstrækkelig kapacitet til at tage imod de enorme mængder spildevand, der ledes til kloakkerne under kraftig regn. Det overskydende spildevand udledes derfor regelmæssig via de åbne vandløb direkte til bl.a. Furesøen, som derved forurenes voldsomt. Bygningen af et aflastningsbassin på Furesøparkalle til opsamling af sådanne overløb (= en blanding af husspildevand og regnvand) fra kloakkerne, er endda blevet udskudt på ubestemt tid. Det er en del af problemet.

Den anden del af problemet er Mølleåprojektet. EU har givet tilsagn om 17 millioner kroner til et projekt, der går ud på lede ekstraordinært renset spildevand fra Lundtofte rensningsanlæg tilbage til den øverste del af Mølleåsystemet ved Kalvemosen i Søllerød, hvorved der bliver en kraftigere gennemstrømning af Furesøen. Projektet løser kun en del af problemet. Man glemmer alt om den kraftige grundvandssænkning, der er sket gennem årene bl.a. på grund af manglende samarbejde med nabo- og andre kommuner (tilbage i 80-90’erne forelå der allerede målinger om op til 10-15 meters sænkning), og at Søllerød sø og Vejle sø er stærkt forurenede på grund af de store mængder kvælstof og fosfor, som kommer med overløbene under de store regnskyl, vi har oplevet de senere år. Disse søer er ikke oprensede og de trænger enten til den nødløsning, som man bruger i Furesøen, at man tilføjer ilt i rigelige mængder for at “stabilisere” forureningen eller til at man på anden måde varigt sikrer deres oprensning.

Her er hvad der står i det kommuneplanforslag, der er til høring i øjeblikket:

“I en kommende klimapolitik og spildevandsplan vil klimaforandringernes betydning blive nærmere vurderet”.

Bravo, hvis det er alt, hvad man lover i et dokument på 159 sider, plus bilag, der skal danne grundlag for kommunens handlinger i de næste 12 år. Det er bare ren sløseri, en laden-stå-til-politik, som om tingene vil kunne løse sig selv. At problemet ikke kun er Rudersdal kommunes problem men også nabokommunernes problem er bare en dårlig undskyldning. Kommunen, der har ansvaret for – og er stolte af (!) – at være ‘selvforsynende med drikkevand fra egne ressourcer’, må derfor også være alene om styring og kontrol af grundvandsstanden.

Billedet ovenover viser Dronninggårds Allé broen, dvs. kanalen mellem Vejlesø og Furesø - som illustration af den kommunale over-ernæring med kvælstof og ISÆR fosfor. Foto: Finn Bro-Rasmussen

Hvis du ikke er vild med at oprette en profil på facebook?
Det må man respektere selvfølgelig, men tænk på at du selv kan bestemme, hvor meget du vil afsløre af dig selv på en facebook-profil. Du kan bare nøjes med dit navn og intet andet, så har du mulighed for at surfe et sted, hvor over en million danskere har en profil, danmarks største social hjemmeside.

Link til facebook for at oprette en profil – og gruppen finder du her.

Skriv et svar til indlægget.