Gør ventetiden udholdelig!

af LokalListens Birgitte Rasmussen (medlem af Teknik og Miljøudvalget) og
Axel Bredsdorff (medlem af Byplanudvalget)

Siden vi i LokalListen rejste debatten om de manglende aflukkede læskure på vores stationer, har vi fået snesevis af henvendelser fra andre pendlere, der ligeledes ikke kan forstå hvorfor man skal stå og fryse så umanérligt på stationerne i Holte og Birkerød i vinterhalvåret. Mange af disse borgere har – som vi – henvendt sig til DSB Kundecenter (S-tog) og svarene derfra vækker almindelig forundring. Når det f.eks. fra borgerne påpeges, at der ved indretningen af ”Kort og Godt” på Birkerød Station i den ene ende af stationsbygningen lykkedes at frigøre over halvdelen af den resterende bygning, så får man som svar fra DSB: ”at der ikke kan indrettes venterum, fordi butikken skulle have pladsen”. Det passer jo ikke. Enhver kan se, at der er gabende tomt i halvdelen af stationsbygningen, ligesom ”Bivognen” står gabende tom. På samme måde: når borgere skriver ind og påpeger at det er umenneskelig koldt at stå og fryse på Holte Stations perroner, så svarer DSB Kundeservice at ”hjemløse, narkomaner og andre brugere bruger venterum til ophold og toilet!”. Derfor er der ingen venterum!
Det hænger ganske enkelt ikke sammen!

Alle er enige om at den nødvendige energi- og klimaindsats forudsætter en markant flytning af pendlertrafik fra egen bil til tog/bus. Hvis dette skift skal ske frivilligt forudsætter det bl.a. at der på stationerne er et minimum af service, herunder opholdsarealer der kan bruges af rejsende, især de mange dage af året hvor det er meget koldt at stå og vente på toget. Denne fornuft har DSB da også forstået på Kystbanen, hvor der er vindtætte glas-opholdsrum på alle perroner på såvel Skodsborg som Vedbæk Station. Og også i Nærum kan man vente indendørs, og alligevel nå sit tog.  Den enkleste løsning ville derfor være at udstyre Holte perron med et tilsvarende glas-opholdsrum og at inddrage en lille del af del af den ledige stationsbygning i Birkerød til venterum.
Da borgerhenvendelser tilsyneladende ikke betyder meget for DSB vil vi opfordre kommunen til – f.eks. i sammenhæng med den kommende energi- og klimapolitik – at rette henvendelse til DSB/S-tog og foranledige at disse helt elementære pendlerkrav imødekommes i Holte og Birkerød.

Foto: Fra Kystbanens stationer! Så enkelt kan det gøres!

Svar fra Erik Fabrin i Frederiksborg Amts Avis (16.5.2009)

Rudersdal: Birgitte Rasmussen og Axel Bredsdorff peger i et læserbrev i går på et helt relevant problem omkring vilkårene for de mange S-togs passagerer på stationerne i Birkerød og Holte.

Der mangler venterum, så det er koldt at stå og vente i vinterhalvåret. Birgitte Rasmussen og Axel Bredsdorff opfordrer i den forbindelse Rudersdal Kommune til at henvende sig til DSB.

Det synes jeg, er en god idé. Vi vil derfor i nærmeste fremtid kontakte DSB med henblik på at forbedre vente-faciliteterne på stationerne.

Erik Fabrin (V)

Borgmester i Rudersdal

Skriv et svar til indlægget.