Derfor Rudersdal Klimakommune!

– af Maria Steno (L), redigeret indlæg fra kommunalbestyrelsesmøde 25. juni 2009

Først og fremmest tak for et godt oplæg til klima- og energipolitik. Processen har rykket flertallet i kommunalbestyrelsen fremad, og vi ser frem til at Rudersdal får en grønnere profil.

Vi have gerne set en mere forpligtende og langsigtet politik med færre forbehold og flere konkrete initiativer. Vi havde især gerne set, at klimapolitikken havde flere initiativer rettet mod kommunen som myndighed og mod CO2 udslippet hos kommunens borgere. F.eks. ved at sættere mere fokus på gode forhold for de bløde trafikanter og ved at etablere en grøn guide, som kunne rådgive borgerne og igangsætte involverende projekter i lokalsamfundene. Nu skal det politiske oplæg til klima- og energipolitik i høring over sommeren. Det ser vi frem til. Vi tror borgerne har mange gode ideer og forslag, som kan gøre politikken bedre og mere ambitiøs. Vi ser derfor frem til at behandle sagen igen efter høringen og håber flere af LokalListens mærkesager her vil nyde fremme.

Derudover ser vi gerne, at vi allerede i dag, når vi sender oplægget til klima- og energipolitikken i høring sender et stærkt signal til kommunens borgere og omverdenen om, at vi tager klimaudfordringen alvorligt, at vi forpligter os til handling, og at vi vedkender os det lange seje træk. LokalListen vil derfor foreslår, at Rudersdal indgår en klimakommuneaftale med Danmarks Naturfredningsforening med en CO2 reduktion på 4 procent årligt. Det er meget ambitiøst og vil bringe Rudersdal frem i gruppen af foregangskommuner på klimaområdet frem for vores nuværende rolle som efternølerne. I DNs klimakommune koncept regnes med en tidshorisont frem til 2025. Hvis Rudersdal forfulgte sit mål med 4% årlig reduktion, ville kommunen ved udgangen af 2025 have sparet 60%. Det ville være særdeles ambitøst, men vi anerkender at vi på nuværende tidspunkt kun forpligter os fem år frem – altså ca. 20%.

LokalListens forslag har altså en mere langsigtet, vidtrækkende og ambitiøs målsætning på klimaets vegne. Skulle vi vælge at fortsætte frem mod de 60%´s reduktion vil det kræve justeringer i klimapolitikken for at nå målet og løbende handlingsplaner og projekter. Det synes, vi kun er godt. Vi skal være ambitiøse.

Fordelene ved at indgå en klimakommuneaftale er oplagte:

Ansvaret og Fællesskabet. 
Klimaet er et fælles globalt og lokalt ansvar. Derfor er det ikke en sag, hvor vi skal gå solo. Uanset hvor dygtige vi er her i kommunen, kan vi ikke ordne klimaudfordringen alene. Kommunerne kan lære af hinanden i det fællesskab, klimakommunerne har udviklet – blandt andet gennem den vidensdeling af enkeltprojekter, som DN ligger op til, og de arrangementer DN afvikler.
Vi skal som ressourcestærk kommune selvfølgelig bidrage til for at styrke den samlede kommunale indsats og kvalitet i klimaindsatsen. Det skylder vi klimaet, og det er for mig at se pinedød nødvendigt, hvis vi vil være foregangskommune på dette område, at vi deler vores erfaringer i et samlet forum som klimakommunerne.
Det kan sagtens være DN koncept og vidensdeling kunne være bedre, men lad os da gå ind og påvirke det i stedet for at pege fingre fra sidelinjen. Det gavner ingen. Det kræver måske en postgang mere at dele sin viden, men det sætter gang i tankerne i andre kommuner, og jeg mener også i denne sag, at Rudersdal kommune kan lære af andre kommuner!

Ved den efterfølgende afstemning i kommunalbestyrelsen stemte
LokalListen, Radikale og SF: for forslaget om Rudersdal som klimakommune, mens
Konservative, Socialdemokrater og Venstre stemte imod. Liberal Alliance var fraværende.

Skriv et svar til indlægget.