Brug frivillige sportsforeninger i integrationen

 Man må tage hatten af for den konservative Claus Hjorting (CH), der kaster integration af indvandrede i valgkampen i en tid, hvor hans parti har sat burkaspørgsmålet på dagsorden som det vigtigste politiske problem lige nu. Et ”problem” der vedrører mindre end 50 personer i Danmark. 

Vi mener i LokalListen at integrationsindsatsen kræver involvering af alle instanser, der kommer i berøring med indvandrere, børnehaver, skoler, virksomheder, boligforeninger, kommunen, men ikke mindst de frivillige sportsforeninger. Man opnår det bedste resultat ved at opmuntre de unge til at deltage i de sportslige aktiviteter, der giver dem selvtillid. Det er vigtigt her, at kunne fokusere også på hjælpetræner funktionen, hvor de får ansvar, men mindst lige så vigtigt, at der er andre børn der ser op til dem. De tosprogede er ikke et ”problem” men tværtimod en vigtig ressource i en kommune som Rudersdal og man må gøre en indsats for at de kan blive integreret og respekteret i det lokale samfund. Man må give dem mulighed for at komme frem, der hvor de bor og vise noget af den kultur, de har taget med hjemmefra. Det kræver en indsats fra boligforeninger, fra sportsforeninger, fra private mennesker, der kender dem. Takket være et glimrende samarbejde i Birkerød mellem de frivillige Natteravne, SSP og politiet er det lykkedes at sikre ro omkring festerne og i weekender. Man kan godt overveje at stille krav til de almene boligforeninger, som CH foreslår, men man skal også kunne stille krav til kommunen om mere støtte eller tilskud til sådan initiativer, da det er det billigste i længden. Det frivillige har sine grænser trods alt.

Luc de Visme og Benny Würtz, kandidater for Lokallisten

Skriv et svar til indlægget.