Hvem vil lege med?

Af Maria Steno og Jette Ebro, kommunalbestyrelsesmedlemmer for LokalListen

Kampen for bedre legepladser i Rudersdal har ikke været legende let. Desværre.
Renovering og udvikling af legepladser er en af LokalListens mærkesager, men kun gradvist er budgetterne til legepladserne er kun langsomt blevet større. Først fik vi en årlig pulje til udvikling af legepladserne ved budgetforhandlingerne i 2007. Så blev budgettet til renovering af daginstitutionernes legepladser øget efter en hård politisk debat, som startede da LokalListen foreslog, at de sparede lønmidler fra strejken i foråret 2008 kom børnene til gode som investeringer i legepladser – nogle vil kunne huske hvordanLokalListen i den forbindelse blev skældt ud for at agere ”julemænd før tid”.
Men det virkede. I vinteren 2009 blev alle partier enige om ekstraordinært at afsætte 2,4 millioner til renovering af daginstitutionernes legepladser og pengene er nu fordelt. Det var et skridt fremad. Og ved den lige afsluttede budgetforhandling blev skolernes legepladser tilgodeset med 5 millioner. Men vi er ikke færdige.
For at opfylde de fælles politiske visioner for udearealerne i skoler og daginstitutioner er der brug for flere penge til udvikling af spændende legemiljøer, og der er også behov for at se på kommunens offentlige legepladser. F.eks. trænger legepladsen i Cathrinelystparken til en renovering og en legeplads ved Holte Havn er en oplagt idé.
Så LokalListen fortsætter indsatsen for at skabe sjove og udviklende legepladser i Rudersdal

Skriv et svar til indlægget.