Politisk kultur i Rudersdal

Ronni  Frydensberg, der er ny kandidat til kommunalvalget for Socialdemokraterne, har misset pointen i LokalListens valgoplæg, ligesom han har en særegen oplevelse af rollefordelingen i kommunalbestyrelsen i Rudersdal. LokalListen har hver gang været det parti, der har de fleste og de mest gennemarbejdede og økonomisk afbalancerede ændringsforslag til borgmesterens budgetforslag, vi har argumenteret så godt vi kunne og ind imellem endda fået ting ændret. Derefter har vi stemt for det samlede budget, men uden at det i øvrigt har betydet at vi har rettet ind hele det følgende år. Vi har stemt med flertallet, herunder Fabrin, når vi syntes det havde ret, men vi er også dem, der oftest har stemt imod, og vi har løbende fremsat vores egne forslag i de sager, der ligger os mest på sinde, og vi er oftest blevet stemt ned af ganske massive flertal, også omfattende Socialdemokraterne – her skal blot nævnes renovering af legepladserne ved institutioner og skoler, områdeledelse og Rudersdal som klimakommune. Vi agerer så godt vi kan under de vilkår der nu engang er, og synes ikke at alting var bedre i gamle dage. Men vi mener, at det altid vil være et problem at et enkelt parti har absolut flertal, og vi kunne godt ønske os en politisk kultur hvor en konstitueringsaftale var en konstitueringsaftale og ikke en håndfæstning for de næste fire år – en politisk kultur, hvor vi ikke gang på gang skulle opleve efter møder i kommunalbestyrelsen at medlemmer fra de andre partier kom hen til os og sagde, ”at det var vel nok godt, det vi sagde”, og at ”de var enige med os, men det kunne de jo ikke sige”.

Så til Ronni Frydensberg m.fl. skal opfordringen lyde, at vi benytter valgkampen til at diskutere politiske enigheder og uenigheder. Det er langt mere fremadrettet end at kaste med usande beskyldninger.

Sten Troelstrup 
– Kandidat til kommunalbestyrelsen i Rudersdal for LokalListen

Skriv et svar til indlægget.