Vi har vores venner lokalt

– af Sten Troelstrup, kandidat til kommunalvalget. 

Margit Kjeldgaard (Ø) mener at LokalListen mangler venner i de omkringliggende kommuner og i Folketinget. Og sådan må det næsten være for en lokal liste, så det kan hun da have ret i. Vi har i stedet vores relationer lokalt.

Vi betragter f.eks. de omkring 5.000 vælgere, som stemte på LokalListen ved sidste kommunalvalg, som en slags venner. Venner af mangfoldighed, medbestemmelse, vilje til dialog og solidaritet mellem kommunens mange forskellige småsamfund, grupper og borgere. Vælgerne er grundlaget for al politik, og derfor har vi respekt for vælgernes vurderinger. Vi mener borgerne skal høres og involveres ikke bare ved valget, men også mellem valgene, i udformningen af lokale politikker og løsninger. Kommunen skal lytte – ikke for blindt at følge folkestemninger eller pressionsgrupper, men for at gøre beslutningerne bedre.
For LokalListen vejer indsigt og argumenter tungere end forudfattede (landspolitisk bestemte?) meninger, også når de kommer fra folk, vi ellers ikke er enige med, og vi har en dokumenteret vilje til at finde fælles løsninger. Vi går til valg på et fælles værdigrundlag og et gennemarbejdet valggrundlag, og med nogle klart formulerede politiske mål. Vores tre mærkesager udover at sikre borgerinddragelsen alle vegne, hvor det giver mening, er at gøre Rudersdal til foregangskommune på klima- og miljøområdet, at forbedre børnefamiliernes vilkår og at sikre livskvaliteten for de svageste i Rudersdal.
Ved forhandlingerne om budgettet for 2010 havde vi da også ændringsforslag til Venstres/borgmesterens udspil mht. både klimapolitikken og forholdene i daginstitutioner og skoler, men hverken Venstre eller de øvrige partier ville støtte disse forslag, selv om vi anviste konkrete finansieringsmuligheder indenfor den eksisterende ramme.
Vi går til valg som den næststørste gruppe i kommunalbestyrelsen, og vi håber på ved dette valg at få opbakning fra endnu flere vælgere, så vi får endnu større mulighed for at præge kommunens udvikling.

Skriv et svar til indlægget.