Bevaringsværdig bygning i Skodsborg nedrives

– af Axel Bredsdorff (medlem af Byplanudvalget)

I sidste måned var det arbejdernes kooperative bageri i Nærum, der måtte lade livet. I denne månede kom turen til Skodsborg. Et flertal uden om LokalListen og Liberal Alliance vedtog på årets sidste Byplanudvalgsmøde at give nedrivningstilladelse til den gamle gymnastiksal på Skodsborg Sundhedscenter.

For  flertal uden om LokalListen og Liberal Alliance vedtog på årets sidste Byplanudvalgsmøde at give nedrivningstilladelse til den gamle gymnastiksal på Skodsborg Sundhedscenter. Bygningen er fra 1910 og i Søllerød Kommuneatlas udpeget med karakteren 3: “Høj bevaringsværdi”.

Rudersdal Museum skriver i sin indstilling:“Bygningen (er) med omhu proportioneret i en stram, fornem og enkel (klassicistisk) – tempelformet byggestil – et smukt eksempel på institutionsbyggeri fra for 100 år siden.”

Alligevel mente fire Venstremedlemmer ikke at bygningen havde værdi og nu bliver den så revet ned og erstattet af noget nyt – indrømmet – spændende byggeri tegnet af Henning Larsen Architecs, men ikke finansieret af herr. skibsreder Møller (så vidt vi ved…).

Skriv et svar til indlægget.