Samme skat – men børnene skal prioriteres højere

– af Maria Steno og Sten Troelstrup, kandidater for LokalListen.

LokalListen går til valg på at fastholde den nuværende skatteprocent men lover ikke urealistiske skattelettelser. Vi fremsætter kun nødvendige og prioriterede forslag til serviceforbedringer.  Vores ønskeseddel er derfor ikke den længste. Den er oprigtig og realistisk i erkendelsen af alle ønsker ikke kan opfyldes på en gang.

LokalListen vil blandt andet prioritere investering i renovering af skoler og daginstitutioner indenfor den anlægsramme på 60 millioner, som ikke er disponeret i budgettet, men som Venstre ikke har ønsket at øremærke til børnene. Vi vil arbejde målrettet på at øge personalenormeringen i daginstitutionerne, og ressourcerne til rengøring i institutioner og skoler samt midlerne til undervisningsmaterialer. Det kræver vi sparer på kommunens administration.  Disse forslag har Venstre været imod ved budgetforhandlingerne, men forhåbentlig har de ikke absolut flertal efter valget. Samtidig vil LokalListen forbedre forholdene for de ældre og sikre flere personaleressourcer ved at anvende mere moderne teknologi og reducere regeltyraniet i ældreplejen. Det tror vi flere andre partier også vil støtte.

Vores forslag om serviceforbedringer er altså beskedne men nødvendige for at sikre borgerne en god service.  Vi vil anvise finansiering for indenfor den nuværende økonomiske ramme med den samme skatteprocent som i dag.  Det princip har vi fulgt i alle budgetforhandlingerne i Rudersdal kommune, det følger vi i valgkampen, og det vil vi følge efter valget.


Skriv et svar til indlægget.