Klimaet i Rudersdal: Ved de hvad de selv mener?

– af Svend Broberg og Sten Troelstrup

For LokalListen er det vigtigt, at Rudersdal kommune bidrager mest muligt til at begrænse udledningen af CO2 og andre drivhusgasser. Derfor foreslog LokalListen, da Teknik- og Miljøudvalget behandlede “Udkast til klima- og miljøpolitik”, at Rudersdal ligesom mere end halvdelen af landets øvrige kommuner skulle tilslutte sig Danmarks Naturfredningsforenings klimakommuneaftale. Denne aftale ville efter en beregning af det aktuelle CO2-udslip forpligte kommunen til at nedbringe dette udslip med 2% om året i så mange år, som kommunen selv bestemte sig for. Lyngby-Tårbæk startede fx med ét år, og har derefter ønsket at indgå en ny aftale.

Forslaget blev stemt ned af medlemmerne fra C og V. Vi foreslog det igen, da udkastet blev behandlet i Økonomiudvalget, og igen blev det stemt ned, nu af medlemmerne fra A og V.

Og alle gode gange tre: Ved Kommunalbestyrelsens behandling af udkastet 24. juni i år foreslog LokalListen påny, at Rudersdal skulle indgå en klimakommuneaftale med DN. Denne gang blev forslaget stemt ned af A, C og V, mens B, F og L stemte for.

I Rudersdal Avis’ “Præsentation af kandidater” lyder et af de udsagn, kandidaterne skal tage stilling til: “Rudersdal kommune bør være klimakommune“, og hér sker det interessante, at Jens Bruhn (A), Birgitte Schjerning Povlsen (C) og Torben Vigh (V) sætter X i “Helt enig”.

De stemte ellers alle tre imod forslaget på kommunalbestyrelsesmødet 24. juni. Så er det man forundres: Hvad har fået disse tre medlemmer af kommunalbestyrelsen, hvoraf de to er formand for deres gruppe, til i løbet af få måneder at skifte mening i så væsentligt et forhold? Har de sat deres X i spørgeskemaet hvor de syntes, det så pænest ud, eller har de ment det hele tiden, men bare holdt det skjult indtil nu fordi de fik besked på det?

Skriv et svar til indlægget.