LokalListen står til fire mandater

– ifølge Mandag Morgens prognose

– af Axel Bredsdorff, LokalListen

Ugebrevet Mandag Morgen har lavet en prognose for at se hvem, der vinder borgmesterposten i alle landets kommuner. Prognosen har brugt fire forhold:
1. “Valgvinden”, dvs. partiernes landspolitiske aktuelle styrke i meningsmålinger
2. “Borgmestereffekten” (siddende borgmestre er generelt populære)
3. At nogle stemmer forskelligt til folketing og kommune
4. De personlige stemmetal hos vigtige kandidater.

Der er således ikke lavet specifikke spørgeundersøgelser i hver eneste kommune, men lagt en lands-skabelon ned over de enkelte kommuner.

Nedenfor gengives Mandag Morgens tal, bearbejdet fra % til egentlige mandater.

Mandattallet ville ifølge prognosen blive således:
A: Socialdemokraterne: 3 mandater
B: Det radikale Venstre: 2 mandater
C: Konservative Folkeparti: 2 mandater
F: Socialistisk Folkeparti: 1 mandat
L: LokalListen Rudersdal: 4 mandater
V: Venstre: 11 mandater

Det ville betyde at alle partier på nær Venstre ville få præcis samme mandattal som ved sidste valg, også selv om antallet af mandater nu er 23 og ikke 27. De fire “mistede mandater” betaler Venstre (3) og Rudersdallisten (1). Matematisk er det interessant, at selv om SF fordobler sin stemmeandel fra 3,0 til 6,2% så løber de Radikale med det andet SF-mandat.

Prognosen viser at Venstres absolutte flertal bliver brudt, men som Mandag Morgen kort skriver: “Fabrin fortsætter”.

– Kunne vi forsigtigt håbe på at prognosen undervurderer vores stemmetal?
– Det ville lune med et femte mandat!
– Husk at stemme – og husk at stemme på LokalListen

Skriv et svar til indlægget.