Venstre taber valget – men ydmyger sine venner

Der var kun ét alternativ til Fabrin!

LokalListen gik til valg på at bryde Venstres absolutte flertal. Det lykkedes over al forventning. LokalListen sagde også, at vi var det eneste reelle alternativ til Fabrin. Det var sandt.

LokalListen glæder sig først og fremmest over det gode valgresultat, som brød Venstres absolutte flertal. Forhåbentlig vil det udmønte sig i en mere åben politisk dialog, hvor borgerne bliver hørt. Det vil tiden vise. Dernæst beklager LokalListen, det ikke var muligt at samle de andre partier i en ny mere ligeværdig konstituering. Men det viste sig hurtigt, at Konservative ville pege Fabrin som borgmester ligesom partiet i øvrigt havde gjort det gennem hele valgkampen.

Lokallisten Rudersdal tog derfor kontakt til borgmester Erik Fabrin for at få et møde vedrørende konstitueringen. Efter at Venstre havde mistet sit totale flertal, så vi en mulighed for et mere åbent samarbejde. Vi ønskede at tage medansvar som det næststørste parti. Mødet mellem Venstre og LokalListen blev gennemført torsdag den 19. november. Aftalen blev, at Venstre ville vende tilbage, når de havde forhandlet med de øvrige partier. Det blev meddelt Lokallisten Rudersdal telefonisk fredag eftermiddag, at konstitueringen var gennemført af de øvrige partier, og “at der ikke var noget at forhandle om forLokalListen”. Det tager vi til efterretning.

Resultatet er en konstituering på Venstres præmisser – trods den massive tilbagegang. Venstre besætter fire ud seks udvalgsformandsposter (mod tre ud af seks i dag).LokalListens 19 procent af vælgerne bliver holdt udenfor konstitueringen.

LokalListens Maria Steno udtaler som reaktion på konstitueringen:

– ”Vi glæder os først og fremmest over Venstres absolutte flertal er brudt. Men det ærgrer os, at partierne udenom Venstre ikke har udnyttet muligheden for at få mere indflydelse. Vi havde i første omgang gerne set en alternativ konstituering. I anden omgang en mere ligeværdig konstituering med Fabrin i borgmesterstolen.”

– ”Det undrer os, at Venstre kan slippe af sted med at få en ekstra udvalgsformandspost i forhandlingerne selvom de lige har fået en lussing af vælgerne og tabt fem mandater. Det viser, Fabrin stadig vil styre kommunalbestyrelsens benhårdt, men også at partierne udenom Venstre med fordel kan blive bedre til at tale sammen – i stedet for som under det absolutte flertal at rette deres fokus mod Fabrin.”

– ”Men det hjælper ikke at sidde og surmule. Vi har tiden foran os og fortsætter indsatsen som konstruktiv opposition. LokalListen har en plads i samtlige politiske udvalg og kan offensivt præge den politiske dagsorden”

– ”Vi ser frem til at samarbejde om vores fælles mærkesager. Der er nu mange nye forskellige flertalsmuligheder. Og vi vil holde partierne op på de meldinger, de er kommet med i valgkampen. Vi kan f.eks. gøre noget for trafiksikkerheden i Dronninggårdskvarteret og Trørød i et samarbejde udenom Venstre.”

– ”Jeg glæder mig i øvrigt til at se ordlyden af konstitueringsaftalen. Står der, at Erik Fabrin er borgmester, eller at Venstre har borgmesterposten. Det sender et interessant signal om et muligt eller udsat generationsskifte i Venstre Rudersdal.”

Skriv et svar til indlægget.