Den “hvide plet” på landkortet – Rudersdal

– af Maria Steno og Axel Bredsdorff (LokalListen)

Som optakt til COP15 afviklede en række NGOer i dagene 3. – 5. december en alternativ klimamesse i Øksnehallen. En af de markante deltagere var Danmarks Naturfredningsforening, som blandt andet viste et stort Danmarkskort over landets mange klimakommuner. Rudersdal kommune var en hvid plet.

Det er desværre ikke en fejl. Ved en afstemning i kommunalbestyrelsen i juni i år, foreslog LokalListen, at Rudersdal med udgangspunkt i kommunens mål om en CO2 reduktion på 4 procent årligt skulle forpligte sig som klimakommune. For at gøre Rudersdal mål synlige og ikke mindst deltage i den videndeling, som Danmarks Naturfredningsforening faciliterer mellem klimakommunerne.

“Nej!” sagde et flertal med den begrundelse, at “Rudersdal kan selv og ikke skal tilslutte sig et koncept fra en græsrodsorganisation”. Det er ærgerligt og lidt selvfedt.

LokalListen er af den opfattelse, at vi har rigtig meget at lære på klimaområdet af andre kommuner.
Vi ser samarbejdet mellem Danmarks Naturfredningsforening og kommunerne som frugtbar for dialogen mellem kommunerne og de mange engagerede borgere i miljøspørgsmålet. Heldigvis har Venstre mistet sit absolutte flertal i næste valgperiode. Derfor håber LokalListen at få flertal for en mere ambitiøs klimapolitik med en målsætning om CO2 neutralitet inden 2020.

Skriv et svar til indlægget.