En ny begyndelse

– Tale ved konstitueringsmødet 9/12/2009, af Maria Steno.

Mødet i dag markerer begyndelsen på en ny fireårs valgperiode med nye udfordringer og nye muligheder. Vi har færre udfordringer end for fire år siden. Vi har en ny fælles kommune på plads og ikke mindst har borgerne en kommunalbestyrelse med større politisk bredde, hvor et parti ikke alene har flertal.

Vi glæder os over resultatet af kommunalvalget som klart markerer ønsket om en ny begyndelse, hvor borgerne bliver mere hørt og hvor et parti ikke alene udstikker retningen. Vi er tilfredse med, at intet parti har absolut flertal. Det havde vi som en vigtig målsætning for dette valg og den nåede vi. Samtidig er vi stolte og glade over den opbakning borgerne viste LokalListen med næsten 20 procent af stemmerne og et solidt gennembrug i den sydlige ende af kommunen. Derfor ser vi mange muligheder.

Konstitueringen
Men det er klart, vi beklager, at det næststørste parti i kommunen og det største i den nordlige del af kommune, nemlig LokalListen, er udenfor konstitueringen. Vi havde gerne taget et ansvar i en konstituering for den videreudvikling af kommunen, allerhelst i en ligeværdig konstituering hvor et parti ikke dominerer. Det var der ikke stemning for. Det var tydeligt allerede på valgnatten hvor flere partier med det samme tilsluttede sig Venstre i stedet for at afsøge alternativerne. Vi forstår det ikke. Det er i den nye kommunalbestyrelse ikke længere en selvfølge at Venstre skal besætte borgmesterposten. Flere andre kandidater kunne være kommet i spil i en mere ligeværdig konstituering, hvor der formentlig oven i købet i mange sager ville være større politisk enighed. De politiske sonderinger viste imidlertid, at der hurtigt var et flertal på 19 mandater for at gøre som man plejer og overlade lederskabet til Venstre.

I den proces undrer det os så, at det parti, der blev hårdest straffet af vælgerne med en tilbagegang på 5 mandater, nemlig Venstre alligevel kan slippe af sted med at øge antallet af udvalgsformænd i konstitueringsaftalen. Men det er jo partierne i konstitueringens frie valg. Og da vi ikke er en del af denne konstituering vil vi bede om at få den til afstemning.

Forløbet omkring konstitueringen viser os, der er brug for at se på nye muligheder også i det politiske samarbejde fremover, og vi ser frem til at denne valgperiode også bliver den nye begyndelse, hvor mange nye politiske samarbejder, kan opstå fra sag til sag.

Mulighederne og politikken
Valget og opløsningen af det absolutte flertal giver mulighed for

– at borgerne bliver hørt tidligere i processen og at vi kan have en mere åben dialog om alternativer og forhåbentlige at flere vil lytte til borgerne i processen,

– at kommunalbestyrelsen får en mere åben debat om udfordringer og muligheder, hvor der er større respekt for andres synspunkter og mulighed for nye konkrete politiske samarbejder.

– og allervigtigst giver dette valg mulighed for at gennemføre en ny politik på en række områder, hvor partierne udenom det absolutte flertal i denne valgperiode har haft fælles synspunkter.

LokalListen håber den kommende valgperiode via nye politiske samarbejder, skaber mulighed for at skabe endnu sikrere og tryggere skoleveje, at arbejde systematisk med afbureaukratisering og mere fokus på omsorg i ældreplejen, en mere ambitiøs klima- og miljøpolitik med et mål om at blive COneutral, og ikke mindst renovering af skoler og mere tid og rum for vores børn i daginstitutionerne.  De svageste; klimaet og miljøet; og vores allesammens fremtid: børnene erLokalListens hovedfokus i den kommende valgperiode, ligesom det i øvrigt har været det igennem vores 25-årige historie.

Vi takker endnu en gang for valget. Vi lover aktiv deltagelse og nye politiske fingeraftryk de kommende fire år gennem politisk samarbejde og gennem aktiv oppositionspolitik, når det er nødvendigt.

Skriv et svar til indlægget.