LokalListen får repræsentant i Kommunekontaktrådet (KKR)

Efter en urafstemning blandt de Lokalliste-valgte i Region Hovedstaden er Axel Bredsdorff, LokalListen Rudersdal, blevet udpeget som medlem af Kommunekontaktrådet. Sammen med Arne Bech fra Hvidovrelisten skal de repræsentere Lokallisterne i rådet i den kommende periode. Kommunekontaktrådet er først og fremmest et koordinerende forum for alle kommuner i regionen. Et sted hvor man styrke kommunalbestyrelsernes indflydelse på den regionale udvikling, drøfte og fremme fælles regionale interesser og endelig et forum, der kan sparre bestyrelsen i Kommunernes Landsforening.

”Jeg glæder mig meget til at deltage i dette forum”, udtaler Axel Bredsdorff, der samtidig er glad for den solide opbakning, der var omkring hans valg blandt lokallisterne. I disse år er kommunestyret under massivt pres fra Folketinget, som i stigende grad forsøger at lægge bånd på kommunernes muligheder for agere, og her tror jeg det er vigtigt at kommunerne har et stærkt forum, der kan drøfte strategi og taktik for at fastholde kommunernes råderet. Endelig glæder jeg mig til igen at få lejlighed til at ”netværke” og udveksle erfaringer med mange gode og engagerede politikere fra regionen. Vi kan altid lære af hinanden,”

slutter Axel Bredsdorff.

Skriv et svar til indlægget.