Legepladser eller Parkeringspladser?

LokalListen frygter, at der ikke bliver penge nok til renovering af de meget nedslidte legepladser på skolerne, til trods for at der i budgetaftalen i okt. 2009 blev afsat 5 mio. til ”forbedring af udeområder, herunder legepladser, på skoler”. 

Fabrin udtalte dengang:

”… Vi er enige om at skolernes udeområder- herunder legepladserne – ikke alle steder er en tilfredsstillende standard. Derfor indgår det i aftalen, at udendørsarealerne skal opprioriteres”.

Ordlyden på den af budgetforligets parter underskrevne konto er imidlertid pludselig og uretsmæssigt blevet ændret.

På Børne- og skoleudvalgets første møde d.13/1 2010 fremgår det, at de 5 millioner kroner skal gå til ”ankomstarealer og belægninger ved 4 af kommunens skoler, herunder Trørødskolen” og at 1,3 mio. kroner er øremærket en parkeringsplads på Trørødskolen til personalets biler. Politikerne i BSU som alle på nær to er nyvalgte, skulle altså tage stilling til at bruge over 25 % af det samlede beløb uden at kende til alternativerne som bl.a. består af 4 akutte projekter på Sjælsøskolen, Toftevangskolen, Trørødskolen og Vedbæk Skole, der bl.a. går på, at der bør ske drastiske forbedringer af legepladsforholdene.

V og K havde imidlertid ikke tid til at vente og stemte imod LokalListens ændringsforslag om at få punktet udskudt, så man fik et samlet overblik over renoveringsbehovet på de 4 nævnte skoler og kunne prioritere dem. 
LokalListen
 frygter, at man på ”udeareals- og legepladsbudgettet” nu får brugt pengene på noget, børnene ikke har direkte glæde af. At man ikke får renoveret de legepladser, der er behov for, og at V og K prioriterer biler frem for børn på et budget, der var tiltænkt børnene.
De to nyvalgte repræsentanter for både Socialdemokratiet og SF støttede LokalListensændringsforslag og blev sammen med LokalListen nedstemt.
Som noget nyt i kommunalpolitisk sammenhæng i Rudersdal stod S, SF og LokalListenimidlertid allerede på første møde efter valget sammen om et ændringsforslag, hvilket kunne tegne til en noget stærkere opposition i forhold til sidste valgperiode.

Med venlig hilsen Anna Scharling Brun (L) Børne og skoleudvalget.

Du er velkommen til at ringe for yderligere oplysninger på tlf. 45488803 eller 28737974

Skriv et svar til indlægget.