Derfor skulle sagen først behandles EFTER valget

Store serviceforringelser i tandplejen og sundhedsplejen

I sensommeren varslede borgmesteren besparelser på børne- og ungdomsområdet og en udefineret ramme indgik i budgetforliget – til trods for at få flere partier udtrykte bekymring. Først i december efter kommunalvalget bliver konsekvenserne afsløret. På et møde i børne- og skoleudvalget i sidste uge principgodkendte Venstre og Konservative nye servicestandarder, som indebærer, at børn og unge i Rudersdal kun kommer til undersøgelser hos tandplejen hvert andet år, at halvdelen af skolernes tandklinikker nedlægges, og at antallet af besøg fra sundhedsplejen reduceres for førstegangsfødende og sundhedsplejens indsats mod overvægt målrettet 3-årige spares væk. På begge områder bruger Rudersdal allerede i dag væsentligt færre ressourcer end sammenlignelige kommuner. Derudover kommer en række ændringer i de administrative procedurer med henblik på at minimere omkostninger til anbringelser, tabt arbejdsfortjeneste og aflastning for familier med sårbare børn og unge. LokalListen foreslog sammen med de Radikale en række ændringer, da vi ikke kan acceptere de ovenfor skitserede besparelser. Men to partier var ikke nok. Status er, at de reducerede servicestandarder Venstre og konservative stemte igennem bliver sendt i høring og derefter genbehandles politisk i februar. Forhåbentlig kan konstruktive og kritiske indlæg fra skolebestyrelser, handikapråd osv. vende den politiske stemning.
Det er nu borgerne skal på banen, og politikerne skal bevise de lytter.

Skriv et svar til indlægget.