Øv! til NEJ til sportscafé og spillehal

– af Axel Bredsdorff (L), medlem af Byplanudvalget.

Byplanudvalget skulle på sit første møde tage stilling til en ansøgning om at etablere en sportscafé i stuen, og en spillehal i kælderen i ejendommen ved Birkerød Kongevej 9b, der i dag bl.a. rummer Aldi og Jysk. De gældende planmæssige forhold talte ikke for at give afslag, da den ansøgte anvendelse var i overensstemmelse med de gældende bestemmelser for området, men alligevel vedtog et flertal udenom LokalListen at meddele afslag.
Fra LokalListens side blev det fremført, at hvis vi i kommunen skal have en sådan aktivitet, så var placeringen ideel, tæt ved en befærdet vej, udenfor egentlig Centerområde, og med gode parkerings- og adgangsforhold.
LokalListen vil vi ikke på forhånd sige Nej! til etablering af sportscafé m.v., da vi ved at vi i økonomiudvalget kan regulere mængden og arten af spillemaskiner. Hvis en privat investor mener, at et projekt af denne art kan være bæredygtigt, og hvis vi kan se at det ikke er til hinder for detailhandelen, så mener vi, at vi skal give tilladelse. Også for at gøre noget ved de ”tomme facader”. Dette synspunkt var vi dog alene om.

“Jeg vil godt understrege, at det ikke er fordi jeg synes at sportscafé eller spillehal er noget som jeg umiddelbart forbinder med en god kommune. Men omvendt finder jeg det besynderligt, at vi som kommunal myndighed skal stille os på bagbenene, når en privat investor ønsker at etablere sig i periferien af vores centerområder. I disse tider har vi en forpligtelse til at udvise en vis form for fleksibilitet, og netop i denne sag var der ikke ét eneste byplanmæssigt argument for at sige Nej. Der skulle ikke gives dispensation for noget som helst!”

Men sagen slutter ikke her. For at stoppe projektet skal der inden et år udarbejdes et lokalplanforslag, og her vil vi fortsat kunne arbejde for at der kan ske en hensigtsmæssig fastlæggelse af anvendelsesbestemmelserne i området.

Skriv et svar til indlægget.