Sådan er Rudersdals budgetmodel: Intet nyt er godt nyt!

– af Benny Würtz og Maria Steno, medlemmer af Kommunalbestyrelsen for LokalListen.

Hidtil har kommunalbestyrelsens økonomistyring og budgetopfølgning været baseret på et princip om at ”intet nyt er godt nyt”. Kun en gang om året per 30. september har politikerne set en konkret budgetopfølgning på kommunens mere end 3 milliarder store budget. Derudover har kommunalbestyrelsen kun set regnskabet samt nogle helt overordnede månedlige opgørelser over udviklingen i likviditeten, den samlede forbrugsprocent og tillægsbevillingerne (som der i parentes bemærket er en del af). Resten af året har budgetopfølgningen været administrativ, og politikerne har måttet styre efter devisen ”intet nyt er godt nyt”. Kun hvis der har været ekstraordinære økonomiske problemer, er politikerne blevet orienteret. Denne praksis har LokalListen gentagne gange stillet spørgsmålstegn ved. Typisk får kommunalbestyrelser, og andre bestyrelser f.eks. skolebestyrelser budgetopfølgninger kvartalsvist eller månedsvist, men ikke i Rudersdal. Her har Venstre hårdnakket påstået, det var overflødigt og indtil videre er det da også gået nogenlunde.

Budgetoverskridelse på omkring 25 procent bør give stof til eftertanke.
Men den store budgetoverskridelser på det specialiserede børne- og ungeområde og de mange besparelser, som nu er nødvendige på et meget sårbart område, bør få flertallet til at tænke sig om.  Budgetoverskridelsen på børne- og ungeområdet blev fremlagt politisk i foråret 2009, og i september 2009 fik vi så efter længere tids analyse en redegørelse for et forventet merforbrug på budgettet på omkring 30 millioner på området. Derefter hørte vi ikke mere i et halvt år, før vi så i februar bliver præsenteret for en budgetoverskridelse på 60 millioner kroner uden yderligere forklaring og uden at kunne få nogen information om dette på skrift. Først med hjælp fra en ekstern revisor forventer man at have et overblik over økonomien i slutningen af april. Altså omkring et år efter problemet i første omgang blev opdaget. Til trods for at overskridelse på 60 millioner svarer til en budgetoverskridelse på lidt mere end en fjerdedel af det samlede budget. Det er en alvorlig sag ikke kun for forvaltningen af det specialiserede børne- og ungeområde, men for hele kommunen.

Tillid er godt, men politisk overblik og ansvarlighed er bedre!
Derfor bør den STORE budgetoverskridelse og det manglende økonomiske overblik på også give stof til eftertanke i resten af kommunen. Er budgetopfølgningen god nok? Foregår den tilstrækkelig systematisk og bør den ikke foregå oftere? I LokalListen er vi ikke i tvivl. Kvartalsvise budgetopfølgninger er en nødvendighed for en kommunalbestyrelse, hvis politikerne skal bevare overblikket og handlemulighederne i løbet af året – ikke mindst i en tid med finanskrise og stram statslig budgetstyring. Vi vil derfor foreslå, at budgetopfølgningsprocessen for Rudersdal kommune bliver justeret hurtigst muligt.

Skriv et svar til indlægget.