Vi bygger relationer!

Interview med Benny Würtz efter første år i Kommunalbestyrelsen.

Benny Würtz:

“Et eller andet rigtigt må vi jo have gjort i november. For vi fik brudt det absolutte flertal, og vi fik fire medlemmer i Rudersdal kommunalbestyrelse”…

– Det har været en spændende tid efter valgkampen, mener Benny Würtz.
De første skridt er taget mod et bredere samarbejde, og 2010 er brugt til at bygge relationer og etablere nye kontakter i kommunalbestyrelsen.

– Jeg er nyt medlem, og det er faktisk på de andre nyindvalgte, at jeg kan mærke, at valgkampen er ovre, og at alle er indstillet på, at nu, skal vi til at samarbejde. Vi nye har ikke den historik som fulgte med kommunesammenlægningen og Venstres absolutte flertal for fire år siden.

– Et eller andet rigtigt må vi jo have gjort i november. For vi fik brudt det absolutte flertal, og vi fik fire medlemmer i Rudersdal kommunalbestyrelse, siger Würtz, hvis politiske hovedmål var et bredere samarbejde i kommunalbestyrelsen.

– “For mig har det været vigtigt, at komme i dialog med de andre politikere, at arbejde på at kemien er i orden. Den nye politiske sammensætning har åbnet muligheder for, at vi sammen kan træffe nogle beslutninger. Jeg mærker en positiv nysgerrighed overfor os som repræsentanter for et utraditionelt parti, som LokalListen, der arbejder fra sag til sag og på værdier. Det tegner fornuftigt, jeg tror kun det er et spørgsmål om tid, før vi er bredt respekteret af de øvrige. I Birkerød er LokalListen jo kendt som samvittighedsfuld samarbejdspartner omgærdet med respekt, og det tror jeg snart vi også er i resten af kommunen”.

Benny Würtz har fået det bedst tænkelige udgangspunkt for sit politiske arbejde, mener han. Han er medlem af Økonomiudvalget og med i Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget. Og i begge udvalg kan han komme i gang med at realisere nogle af sine mærkesager. Som tidligere kommunaldirektør i Birkerød har det stået højt på Benny Würtz arbejdsplan, at gøre noget for de kommunalt ansatte, at sørge for gode rammer og uddannelsesmuligheder for alle.

– “Det vil jeg stå fast på i mit arbejde i Økonomiudvalget. Der er blevet udarbejdet en Trivselsmåling, og den er jeg ved at gennemgå, så vi kan fastlægge nogle nye mål for medarbejderne”.

En af de rigtig store opgaver i Økonomiudvalget bokser han med netop nu, hvor udvalget behandler og forsøger at rette op på budgetlægningen fra 2009/10. Det er ikke meget Würtz kan kommentere om budgettet, men han vil holde fast ved et andet af hans valgkamps fokuspunkter, at støtte en sund og stabil økonomi.

Würtz sidste fokusområde i valgkampen var idræts- og foreningslivet.

– “Som politiker har jeg ikke fået tag hul på det, men jeg har valgt at bruge min tid til at træne fodbolddrenge, og som direktør i Team Rudersdal. Derfra kan jeg også præge det, blandt andet ved møder med frivillige ledere og arbejdet for lederudvikling i fritidslivet”.

For at blive i fodbold-terminologien, så mener Würtz, at udvalgsarbejdet allerede har vist at de fleste politikere i Rudersdal går efter bolden ikke efter manden.

– “Vi skal have respekt for hinanden, og der bør ikke være nogen skjult dagsorden. Vi skal kunne diskutere og være uenige. Det er der jeg gerne vil hen. Jeg har allerede nu fået et spændende kik ind i den kommunale verden fra den anden side. Det bliver interessant at arbejde med”.

Som ny politiker har Benny Würtz været glad for samarbejdet i LokalListens lille gruppe.

– “Jeg er også imponeret over LokalListens store bagland. De mange har været en enorm vigtig arbejdskraft for os. De er et billede på, hvordan man hjælper hinanden i den frivillige verden. Det er takket være de manges indsats, at vi fire sidder i kommunalbestyrelsen i dag”.

Skriv et svar til indlægget.