Øget hastighed og mere utryghed på Vasevej

Der er mange gode takter i det netop vedtagne projekt Vasevej, ikke mindst den dobbeltrettede cykelsti i eget tracé. Men det er ikke godt, at de to steder, hvor cykelstierne krydser Vasevej, er placeret på de to farligste strækninger. Det var for svært – dyrt – helt at undgå disse overkørsler, så man må håbe, at en ordentlig skiltning kan medvirke til at begrænse den risiko, der er i dem.

Der var til gengæld penge nok til at ændre linjeføringen for selve kørebanen: Fra jernbanebroen til Rønnebærvej bliver Vasevej rettet kraftigt ud, både horisontalt og vertikalt, og bumpene bliver fjernet. Det vil helt uundgåeligt betyde øget hastighed, og dermed større utryghed og flere farlige situationer for beboerne langs Vasevej og de krydsende cyklister. Samtidig går den nye linjeføring gennem fredede arealer, ligesom den betyder, at et regnvandsbassin både skal graves ned i andre fredede arealer og forsynes med pumpestation. LokalListen foreslog i Teknik- og Miljøudvalget, at vejens linjeforløb bliver bevaret og regnvandsbassinet placeret i en naturlig lavning syd for vejen. Det blev kun støttet af SF.

Du kan hente hele Rudersdal Tidende nr. 87 som pdf-fil her.

Skriv et svar til indlægget.