Velkommen i kampen!

Indlæg i Frederiksborg Amts Avis d. 25/10-2011 fra Axel Bredsdorff (L), medlem af Kommunalbestyrelsen og Kajerødskolens bestyrelse.

Niels Jarnø kan slet ikke beslutte sig til hvilken kasket han skal benytte i sit indlæg om Kajerødskolens lukning: er han borger, er han tidligere skolebestyrelsesformand, tidligere byrådsmedlem eller nuværende kandidat for Venstre? Men én ting er sikkert: Han er dårlig til lokalhistorie! Lad mig nævne et par kendsgerninger, der måske forstyrrer Niels´s verdenbillede.

I perioden 1998-2007, hvor LokalListen ganske rigtigt sad i formandsstolen i Børne- og Skoleudvalget blev der hvert år ved budgetlægningen afsat større beløb til skolerenoveringer og daginstitutionsrenoveringer en i alle årene forud. Dette skete i en sådan grad, at borgmesteren valgte at kalde udvalgsformand Anne Christiansen (L) ”Byrådets dyre dame!”. For LokalListen var det i høj grad et politisk mål at sikre ordentlige fysiske forhold på skolerne – og vi gjorde hvad vi kunne for at sikre økonomi til dette. Måske ikke nok, men i en koalition må man jo acceptere kompromisser. Venstres bidrag til budgetterne var præget af tre mål: at reducere servicen, at reducere anlægsbudgetterne for at kunne sætte skatten ned.

I nogle år valgte Venstre helt at undlade at stille ønsker til budgettet! Så meget for Jarnøs eget partis indsats i denne periode. Til gengæld var vi mange, der med anerkendelse så på Jarnøs egen indsats som skolebestyrelsesformand på Kajerødskolen.
At vi skulle bevare vores lokale brandvæsen skete med alle byrådets partiers tilslutning, dog ikke den ene halvdel af Venstre som stemte imod den anden halvdel af Venstre, så det gik jo lige op. Boligbyggeriet bag Kajerødskolen blev vedtaget af alle partier – undtagen LokalListen.

Og skal vi tale om hvilke innovative ideer, der i samme periode kom fra partiet Venstre, så tillader jeg mig at nævne forslaget om at lukke Høsterkøb Skole. Et forslag, der først blev trukket tilbage da hele lokalområdet i Høsterkøb satte Venstre og Konservative ”stolen for døren”. Og skulle vi nærme os virkeligheden, så synes jeg Niels skal spørge sine partikammerater, hvor mange penge der er givet til Kajerødskolens vedligeholdelse siden kommunesammenlægningen?

Glædeligt er det dog at Niels ”som borger i Kajerød” vil kæmpe for at bevare en skole i Kajerød! Det tror jeg vi er mange der sætter pris på. Jo flere der vil bidrage til at sætte spørgsmålstegn ved den ufremkommelige skråsikkerhed i denne sag, jo bedre.

Ovenstående er sendt som modsvar på NJ’s indlæg FAA d. 22/10-2011. Link til artiklen har vi ikke kunnet finde hos FAA – til gengæld kan det læses i sin helhed her på støttegruppen for bevarelse af Kajerødskolens Facebook-side. Vi vil herefter lade det være op til læseren at bedømme indholdet.

Skriv et svar til indlægget.