Medlemsmøde i LokalListen!

Der indkaldes til medlemsmøde i LokalListen Rudersdal:

Tirsdag 22. november 2011 kl. 19.30 i mødelokale AB i Søndervangshallen

Med følgende punkter på programmet:

 1. Valg af ordstyrer og referent
 2. Budget ’forhandlingerne’ v. Benny Würtz
 3. Midtvejs mellem to kommunalvalg – beretninger fra komm.best.-medlemmerne.
 4. Nærdemokrati efter kommunalreformen – erfaringer med netværksbaseret borgerinddragelse.
  Rapport fra et forskningsprojekt på RUC
 5. Rudersdals Planstrategi – oplæg v. Axel Bredsdorff, diskussion og videre proces.
  Der findes et link til planstrategien her, og LokalListens kommentarer fra planstrategiens behandling i komm.best. kan ses her. En papirudgave af planen kan fås på biblioteket.
  Læs den inden mødet, så vi kan få en god diskussion, og skriv evt. med på LokalListens høringssvar, som skal være afleveret senest 13. december 2011.
 6. Eventuelt

Der vil være vin, øl vand og let fortæring undervejs.

Skulle du ikke være medlem endnu, kan det stadig nåes via linket her.

Skriv et svar til indlægget.