Lukning af daginstitutioner – og noget om “Indblik”…

Børnehuset Eskemosepark. Foto: S. Musajev.

Endnu et skridt mod “større er bedre” blev taget onsdag d. 30. november på Børne- og skoleudvalgets møde.
Under den kryptiske overskrift “Udmøntning af kapacitetstilpasning som følge af tidlig overgang til SFO” blev det besluttet, at børnene nu skal starte tidligere i SFO – og derved kunne man igen stemme for at lukke daginstitutioner i Birkerød – ligesom tilfældet var det i sommer med daginstitutionen Keilstruplund.
Dengang som nu står LokalListen alene med sit synspunkt om, at der også skal være plads til, at forældrene i Rudersdal kan vælge de store institutioner fra til fordel for de mindre – og vice versa.
Benny Würtz udtalte efterfølgende til Rudersdal Avis:

“Vi (LokalListen) mener, at det er vigtigt med nærhedsprincippet, altså at daginstitutionerne ligger tæt på familierne, samt, at der er et varieret udbud af daginstitutioner, så folk kan vælge mellem daginstitutioner af forskellige størrelser og karakter”.

Resultatet bliver derfor, at Børnehuset Eskemosepark nedlægges pr. 1. maj 2012 – og derudover betyder det også sammenlægning af “Kongebroen” på Kildedalsvej med institutionen på Frejasvej, samt i øvrigt også sammenlægning af institutionerne “Grønærten” og “Kohavehuset” i Trørød.
Inden da skal der dog være den obligatoriske høring mellem kommunen og de berørte parter. Men med forløbet/dialogen omkring Kajerødskolens lukning in mente, skal man nok ikke forvente for meget – nok noget i stil med “Vi hører jer – men vi har besluttet os”

Apropos dialog så har kommunen lanceret “Indblik”, hvor der med jævne mellemrum indrykkes to sider i Rudersdal Avis med det formål at styrke dialogen mellem kommunalbestyrelsen og borgeren. Dertil kommer et debatforum på kommunens hjemmeside.
Her kan man ved selvsyn konstatere, at borgerne ønsker dialogen – og ikke overraskende bærer de første indlæg præg af, at der sidder forældre derude, som er bekymrede over beslutningerne vedr. Eskemosepark og Kajerødskolen.
Ligeså lidt overraskende er formanden for Børne- og skoleudvalget, Daniel E. Hansens svar, som igen er en understregning af, at beslutningen er taget – nu skal det hele bare lige i høring.
Så meget for dialogen…

Skriv et svar til indlægget.