Planstrategien er vedtaget – med LokalListen-fingeraftryk!

Efter vedtagelsen af Planstrategien på kommunalbestyrelsesmødet d. 29. feb. 2012 stod det klart, at LokalListen fik sat flere fingeraftryk i den endelige tekst.

Axel Bredsdorff (L) fortæller:

”Vi ønskede i LokalListen i forbindelse med planstrategien at få understreget og sat fokus på nogle forhold, som vi ikke fandt var tilstrækkeligt klare. Fire af de fem forhold vi rejste vandt almindelig tilslutning i Kommunalbestyrelsens møde, idet intentionerne og langt hen af vejen også formuleringerne, vi havde lagt frem blev tiltrådt, efter at borgmesteren havde haft lejlighed til at ”rette dem til”.

LokalListen havde bl.a. udtrykt bekymring, at der ikke var en egentlig strategi, som skulle tiltrække flere børnefamilier til kommunen. Derudover blev det også på miljøområdet foreslået, at der etableredes en “genbrugs” på genbrugsstationen på Blokken i Birkerød – i stil med den der i øvrigt findes i Nærum.

”Vi ønskede for det første at det indgår i kommunens målsætning at vi skal arbejde målrettet på at tiltrække børnefamilier, bl.a. for sikre os mod fortsat befolkningsnedgang. Dernæst ønskede vi at understrege, at det fortsat er en målsætning at der er en tilstrækkelig daginstitutionsdækning i alle skoledistrikter, bl.a. for at børnene sikres en lokal forankring tidligt i deres liv. Vi fik også indføjet at der i planperioden skal undersøges mulighederne for at etablere en ”Genbrugs” på Blokken i Birkerød, i stil med den i Nærum. Og som det sidste vil kommunen undersøge mulighederne for at alle kommunens kolonihaver får status af at være permanente, fortalte Axel Bredsdorff efterfølgende”.

Desuden var der også opbakning til, at der skal gøre mere for kommunens erhvervsliv – noget som LokalListen mener er af største vigtighed.
Axel Bredsdorff uddyber:

”Helt overordnet er vi tilfredse med, at der nu er enighed om at der skal arbejdes mere med kommunens erhvervsområder og erhvervspolitik. Vi har følt at dette område var underprioriteret, men da et velfungerende erhvervsliv er en væsentlig del af en kommunes liv, fortjener det større bevågenhed. Det vil nu ske i den efterfølgende planperiode. Så alt i alt er vi meget tilfredse med processen og glæder os til det videre arbejde med kommuneplanen, slutter Axel Bredsdorff”.

LokalListens høringssvar i forbindelse med Planstrategi 2011 kan læses i sin helhed her.

Skriv et svar til indlægget.