Ny Holte Kirke

LokalListen på plads ved kommunalbestyrelsesmødet d. 30. maj 2012

På kommunalebestyrelsesmødet d. 30. maj 2012 var Ny Holte Kirkes menighedsråds ønske om et nyt menighedshus i tilknytning til kirken på dagsordenen.
Det er en sag som har delt vandene i området omkring kirken, og debatten på kommunalbestyrelsesmødet bar også præg af dette. Forvaltningen havde udarbejdet et nyt forslag – lokalplan 226 – som Venstres Erik Mollerup i sin præsentation mente tog højde for de fleste af indsigelserne.
Det synspunkt delte hverken Det Konservative Folkeparti eller LokalListen, og Axel Bredsdorff sagde i sit indlæg om sagen følgende:

Vi har i LokalListen stor forståelse for at menighedsrådet ved Ny Holte Kirke ønsker sig et moderne menighedshus, som kan danne rammen om mange flere og forskelligartede aktiviteter i tilknytning til kirkelivet i sognet. På samme måde anerkender vi også at der ved valg af arkitekter er truffet aftaler med et meget talentfuldt firma, der har løst den stillede opgave på udmærket vis.
Problemet er imidlertid, at den stillede opgave hviler på et forkert grundlag: nemlig at et menighedshus kun kan fungere hvis det hænger organisk og direkte sammen med kirkebygningen. Denne antagelse er naturligvis helt gal.

For det første er det meget få steder i landet at et menighedshus direkte er sammenbygget med kirken. Betyder det at kirkelivet i hovedparten af landets sogne slet ikke fungerer?

For det andet ville det jo betyde, at alle de kirkebygninger, der i dag udgør en enestående dansk kulturarv i fremtiden skulle imødese at blive påklistret snart den ene, snart den anden tilbygning for at leve op til målsætningen om et velfungerende kirkeliv

Området omkring Ny Holte Kirke er et fremragende eksempel på en god planløsning, en sammenhængende arkitektur, god vekselvirkning mellem private parceller og offentlige rum, og med den markante kirkebygning placeret på områdets højeste punkt, som det centrale samlingspunkt, omkranset af en lille park. Denne helhed ønsker vi i LokalListen ikke at ødelægge. Vi kan sagtens forestille os, at der kan bygges til på den eksisterende sognegård eller endnu bedre, at den nedrives for at give plads til et byggeri, der falder bedre ind i kvarterets æstetik. Og for os må den også gerne være større i sit rumlige aftryk på arealet, hvis det kan imødekomme behovene for flere aktiviteter. Der er indenfor den nordlige del af arealet gode muligheder for at bygge ordentligt, og parkeringspladser kan anlægges mod vest, som foreslået i nærværende forslag.

Men det er jo ikke den løsning som lokalplanforslaget peger på. Derfor kan vi ikke støtte forslaget, hverken som det oprindelig var eller i den nu reviderede udgave.

Efter en ophedet debat blev den reviderede lokalplan sendt til afstemning. Her blev forslaget stemt igennem med støtte fra Venstre, Radikale, Socialdemokraterne og SF. Det Konservative Folkeparti og LokalListen stemte imod.
Forslaget blev efterfølgende sendt i høring i otte uger. LokalListen appellerede her til, at fristen blev forlænget med to uger pga. sommerferien. Det blev dog ikke imødekommet af borgmesteren, der betydede sin udvalgsformand, Erik Mollerup, “…at det vist ikke var nødvendigt”…

Skriv et svar til indlægget.