LokalListens ansvarlighed

Læs formand for LokalListen i Rudersdal, Sten Troelstrups berigtigelse. Bragt i Frederiksborg Amts Avis d. 13. oktober 2012.

LokalListens deltagelse i konstitueringsaftalen bag Jens Ive som ny borgmester i Rudersdal er, mere eller mindre med rette, dagens nyhed i FAA 11. oktober. Men overskriften ’Venstre og LokalListen begraver stridsøksen’ er misvisende, og der er behov for en perspektivering af nogle af de udtalelser, der ledsager nyheden. Når Erik Fabrin udtaler på vegne af Venstre, at ”det er perspektivrigt, at LokalListen endelig melder sig ind i samarbejdet med Kommunalbestyrelsens øvrige partier, og det vil forhåbentlig styrke sammenhængskraften i Rudersdal kommune” og Jens Bruhn udtaler på vegne af Socialdemokraterne, at ”Vi glæder os over, at LokalListen nu vil indgå loyalt i kommunal-bestyrelsens arbejde på lige fod med kommunalbestyrelsens øvrige partier” er det, bevidst eller ubevidst, en grov forvridning af de faktiske forhold.

LokalListen har fra dannelsen af Rudersdal kommune deltaget aktivt, engageret og ansvarligt i udformningen af politikken i den nye kommune. Vi har været med i seks af de syv budgetforlig, der er indgået i perioden. Vores forskellige forslag til udmøntning at de vedtagne budgetter har konsekvent holdt sig inden for de aftalte økonomiske rammer. De har ikke altid været de samme som flertallets, og det har måske været ubelejligt for de øvrige partier. Men dét handler om banal politisk uenighed, ikke om manglende ansvar-lighed. Vi er i øvrigt ikke de eneste, der har sagt fra på budgetforliget et enkelt år, men vi er de eneste, der på den baggrund har fået prædikatet ’uansvarlig’ – hvorfor mon?

Det er ingen hemmelighed, at LokalListen har haft problemer med den – synes vi- meget lukkede politiske kultur, der blev ført videre fra Søllerød til Rudersdal, og det er heller ingen hemmelighed, at vi har set denne kultur personificeret i Erik Fabrin.  Men når vi ikke har deltaget i konstitueringsaftalerne før nu, skyldes det også, at vi ganske enkelt ikke er blevet budt indenfor i konstitueringsforhandlingerne. Venstre/Erik Fabrin har per automatik konstitueret sig som man var vant til i Søllerød, der var ingen grund til også at tale med LokalListen, man har ikke ønsket at gøre det, og man har ikke gjort det. Først nu, hvor der skulle vælges ny borgmester, er det overhovedet kommet på tale at tage LokalListen med, og vi har selvfølgelig kvitteret for denne pludselige åbning ved at gå ind i aftalen på de præmisser, der er beskrevet i interviewet med Maria Steno.

Skriv et svar til indlægget.