Lidt mere om mangfoldighed

Indlæg fra formand for LokalListen i Rudersdal, Sten Troelstrup. Bragt i FAA d. 6. nov. 2012.

Hvad der fremgik mindre klart af Mikkel Barnekow Rasmussens første indlæg om mang-foldigheden i Rudersdals daginstitutioner (FAA 30.10.12), står nu meget klart i hans andet (FAA 05.11.12). ”Masterplanen er udmærket, fordi den strømliner og forenkler det kommunale tilbud, således at vi er sikre på at kunne levere en anstændig ydelse”, skriver MBR, og deraf kan man læse flere ting. For det første står der, at MBR ligesom alle andre ved, at dét be-tyder store, ensartede institutioner med meget be-grænset mulighed for brugerindflydelse og individu-alisering. For det andet betyder ’udmærket’ ikke at det er godt, og ’anstændig’ lugter lidt i retning af ’det absolut nødvendige og så heller ikke mere’ – Master-planens indhold er m.a.o. sådan, at heller ikke MBR anser de resulterende institutioner for specielt attraktive. Den mangfoldighed, som med Masterplanen forsvinder fra de kommunale institutioner, og som både MBR og Lokal-Listen finder vigtig, skal så iflg. MBR genopstå ved at forældregrupper, der har det nød-vendige engagement, overskud og gåpåmod, etablerer anderledes, små, forældredrevne institutioner til netop deres børn. Da MBR samtidig i sit første indlæg skrev, at ”der ikke er fremført økonomiske begrundelser for Masterplanen i Børne- og Ungeudvalget” og ”ikke er argumenteret for, hvorfor store institutioner er bedre end små”, står det nu lysende klart, at der er tale om ren ideologi. MBR har stemt for Masterplanen fordi den giver store, ens-artede kommunale institutioner på ’anstændigt’ niveau til nogle børn, og grobund for et mangfoldigt udbud af små, forskellige, forældredrevne institutioner til andre børn. Det er klar snak, og synspunktet er al ære værd. Men det er meget sent i debatten, der bliver tonet rent flag.

I LokalListen har vi omvendt det udgangspunkt, at de kommunale tilbud og løsninger skal udformes, så de lever op til den faglige viden, der findes på området, og i muligt omfang imødekommer ønsker og behov hos dem, tilbud og løsninger er rettet imod – det gælder i forhold til både erhvervslivet, idrætslivet, ældreområdet, skolerne og altså også daginstitu-tionerne. Derfor mener vi, at det burde være en selvfølgelig kommunal opgave at sikre mangfoldigheden i det kommunale tilbud på daginstitutionsområdet. Hvis den grund-holdning gør os til populister i MBRs øjne, så tillægger han det ord en anden betydning, end jeg gør.

Skriv et svar til indlægget.