”Furesøkolonien” foreslås udlagt til boliger

Axel Bredsdorff (L)medlem af Byplan- og Teknik-og Miljøudvalget, skriver:

Furesøkolonien.

Furesøkolonien i Bistrup, Birkerød. Ukendt årstal.

Københavns Kommune ønsker nu at afhænde Familieskolen ”Furesøkolonien”, Bistrupvej 137. ”Furesøekoloniens” historie daterer sig tilbage til 1938, hvor observationsskolen ”Stenkilde” blev drevet fra Bogø, hvorfra den i 1943 flyttede til Bakkegården i Bistrup. Gården består i dag af tre længer, hvoraf hovedhuset fremgår af postkortet. I haven ligger et 9-kantet havehus, der findes en lille kunstig høj og et markant grønt træk med store træer. Med sine over 11.000 m2 er der tale om én af de sidste store grunde i kommunen. Byplanudvalget besluttede i december at meddele ejeren, Københavns Kommune, at området kunne anvendes til boligbebyggelse, dog således: Hovedhus og længer skal bevares, der kan ved nybyggeri suppleres op til ca. 13-14 boliger, men bebyggelse skal respektere de registrerede ”bevaringsværdier”, dvs. herunder de markante grønne elementer.

Skriv et svar til indlægget.