Natur: Gode nyheder

Axel Bredsdorff (L), medlem af Byplan- og Teknik-og Miljøudvalget, skriver:

Axel Bredsdorff (L)

Axel Bredsdorff (L)

Ny sti i Vedbæk/Trørød
Ét af de irriterende ”missing links” i vores lokale vandrestier er nu ved at blive etableret, når der udlægges en sti fra bagsiden af Trørød Kollegiet/Elleslettegård mod nordøst til Caroline Mathildestien. Stien udlægges som kombineret gang- og ridesti, af hensyn til de mange ryttere ikke mindst fra Elleslettegård. Stien er foreløbig tænkt i et gammelt udmatrikuleret vejtracé (”Smidstrupvej”), men med mulighed for et mere varieret stiforløb, efter aftale med de omkringboende. I LokalListen glæder vi os over alle stier, og her er det glædeligt, at der nu er vedtaget en stiføring der under alle omstændigheder kan lade sig gøre, så stien ikke strander på tovtrækkeri i lokalområderne.

Godt badevand i hele kommunen
Årets 8 badevandskvalitetsmålinger gav topkarakterer (”Udmærket badevand”) for alle vores badeområder, fra Øresundskysten til Furesø og Sjælsø. Ikke mindst fraværet af sygdomsfremkaldende alger i søerne er glædeligt, ligesom Øresundsstrandene slap for regnvandsoverløb, der kunne forhøje bakterieindholdet faretruende. Varmeste badevand blev målt i Furesøen ved Birkerød Roklub den 30/7 2012: 21,3 ºC.

Skriv et svar til indlægget.