Skateranlæg ved Birkerød Idrætscenter

Af Thomas N. Feldborg Bruun, LokalListens bestyrelse og Maria Steno, medlem af kommunalbestyrelsen for LokalListen, medlem af Kultur- og fritidsudvalget.

Skateranlæg fra USA.Endelig udformning for banen i Birkerød er ikke besluttet endnu.

Skateranlæg fra USA.
Endelig udformning for banen i Birkerød er ikke besluttet endnu.

På det seneste møde i Kultur- og fritidsudvalget besluttede udvalgets medlemmer, at der skal arbejdes videre med konkrete tiltag, som vil betyde en styrkelse af de såkaldt ”selvorganiserende” aktiviteter i kommunen. Det betyder bl.a., at der bag ”volden” ved Birkerød Idrætscenter tænkes anlagt et skateranlæg og en multibane og at der i Nærum eller Vangebo-området placeres en streetbane.
For LokalListen er det særdeles glædeligt at denne form for idrætsleg styrkes i de bynære miljøer – til glæde for de rigtig mange unge, som hidtil har været henvist til mere eller mindre egnede steder rundt om i kommunen. Det videre arbejde i Kultur- og fritidsudvalget indeholder desuden et ønske om at placere flere indretninger rundt om i bybilledet, ved skolerne o. lign. med et aktiverende fokus som målsætning. Dette vil være medvirkende til at opfylde en af LokalListens vigtigste ambitioner: At Rudersdal ikke ”kun” bliver Danmarks bedste bokommune – men også den bedste kommune at leve i.

Indlæg bragt i Rudersdal Avis d. 25. januar 2013.

Skriv et svar til indlægget.