Årsmøde i LokalListen

LokalListen i Rudersdal indkalder alle medlemmer til Årsmøde 2013, som i år vil forgå:

TIRSDAG D. 12. MARTS KL. 19.30
I MØDELOKALE 3 PÅ RÅDHUSET I HOLTE 

Dagsorden jf. vedtægterne, dvs. med beretning, regnskab, valg til bestyrelsen, budget m.m., og med diskussion af valggrundlag, mærkesager og kandidater til kommunalvalget til november (der bliver udsendt en ‘rigtig’ dagsorden og en skriftlig beretning inden mødet).

Der vil blive sørget for vand, øl og vin, brød, pølse og ost undervejs.

Det bliver et vigtigt valg for LokalListen, og vi i bestyrelsen håber, at rigtig mange af jer møder op, og er med til at lægge kursen.

Med venlig hilsen

Sten Troelstrup,
formand for LokalListen i Rudersdal

Skriv et svar til indlægget.