Skaterbane eller parkering?

Axel Bredsdorff (L), medlem af kommunalbestyrelsen skriver i Rudersdal Avis på nettet  d. 14. marts 2013.

Axel Bredsdorff (L)

Axel Bredsdorff (L)

I LokalListen er det ikke svært at skulle prioritere i denne sag: Vi vælger at imødekomme det i årevis nærede ønske om idrætsleg og street-aktiviteter, selv om der kan være nok så mange parkeringsvanskeligheder ved Birkerød Idrætscenter. Da Idrætscentret blev planlagt var det en klar forudsætning, at der skule etableres denne fritidsmulighed for byens børn og unge, og nu ser det så også ud til at det kan blive en realitet. Det er rigtigt, at der på visse tidspunkter af døgnet mangler P-pladser ved centret, men i området er der mange tomme pladser: arealet ved Toftevangskolen, arealet bag Søndervangshallen og endelig om aftenen ved Birkerød Gymnasium. Javel, det fordrer at man kan gå de 3-400 meter hen til centret, men kommer man der ikke for at få motion? Kan I huske annoncen for et landsdækkende forsikringsselskab: ”Mor sir hun går til badminton, selv om hun tar bilen!”?

Skriv et svar til indlægget.