En interessant historie fra det virkelige liv

Axel Bredsdorff (LokalListen Rudersdal, medlem af KKR Hovedstaden) beretter om en lidet misundelsesværdig manøvre i KKR-regi.

Axel Bredsdorff (L)

Axel Bredsdorff (L)

Den 4. april blev bestyrelsen for Kommunikationscentret (tidl. Tale-Høreinstituttet) indkaldt til ekstraordinært møde, fordi centret havde fået tilsendt et udkast til en ny model for udredning, visitation og behandling af sager vedrørende borgere med funktionsnedsættelser. Forslaget var udarbejdet af Kommune Kontaktrådet Hovedstaden, dvs. vi havde ikke set det politisk, så det var tilsyneladende embedsmænds værk. Hovedidéen var at afkoble den faglige ekspertise fra sagsbehandlingen, og at sikre at alle beslutninger om udredning, støtteforanstaltninger, hjælpemidler og andet alene kunne træffes af den enkelte kommune, og at den fagkundskab, som medarbejderne på kommunikationscentrene (der er tre i Region Hovedstaden) kunne skulle konsulteres hvis kommunerne fandt det nødvendigt. Borgerne, som i dag selv kan henvende sig til eksperterne på centrene, skulle fremover alene kontakte deres kommune, og her skulle et hold af visitatorer, der ikke har det nødvendige kendskab til området, så tage stilling til det videre forløb. Meget utrygt og reelt det første og meget effektive skridt til at nedlægge de faglige miljøer, der er samlet på de tre kommunikationscentre. At alle kommuner ikke besidder den fornødne fagkundskab er oplagt, så for borgerne var det også en sikker vej til en ringere støtte, end de hidtil har fået.

Bestyrelsen var selvsagt meget forbløffet over at KKR sådan bag om ryggen på alle, forsøgte at undergrave dette specialområde, og endnu mere pikeret over at kunne læse at udkastet var udarbejdet i samråd med kommunikationscentrene, der var ”enige” i intentionerne!
Selv om bestyrelsen ikke var blandt de høringsberettigede (!) valgte vi at lave et høringssvar, der på det skarpeste tog afstand fra udkastet, og derudover blev jeg som næstformand i bestyrelsen og som den der sad tættest på KKR-administrationen bedt om at kontakte KKR omgående og høre hvad det egentlig var de havde på bedding.

Jeg kontaktede KKR straks, udtrykte min uforbeholdne mening om udkastet og tilsyneladende har der været flere henvendelser der gik i den samme retning. Inden vores høringssvar blev afsendt, trak KKR hele sagen tilbage, undsagde udkastet, og lovede at der fra efteråret skulle startes en udredningsproces sammen med kommunikationscentrene, så man fik lavet nogle regler, der tilgodeså borgernes behov for at en ordentlig faglig støtte og vejledning!
I første omgang fik vi altså lukket sagen, men det er alligevel tankevækkende at man i djøf-administrationen er så fokuseret på at lave nye strømlinede systemer, at man kan tilsidesætte borgernes mest almindelige berettigede forventninger til en kvalificeret rådgivning og behandling.

Følg med i sagen, hvis I hører om den igen.

Skriv et svar til indlægget.