Hvorfor stemme på Lokallisten?

Henrik Hjortdahl, der i sin tid var med til at stifte LokalListen, har efter længere tids fravær meldt sig ind igen, og har 7. juni flg. læserbrev i Frederiksborg Amts Avis:

Kommunalvalget nærmer sig. Kandidatlisterne offentliggøres rundt om i Nordsjælland i disse uger.
I Rudersdal er valget anderledes end i de fleste andre kommuner i hovedstadsområdet fordi der er en Lokalliste, som har næsten 20 % af stemmerne.
Hvad er forklaringen?

Når man sammenligner Lokallistens program fra sidste valg med fx de radikales er det svært at finde de store forskelle. Også SF ligger man tæt på og selv Konservative, Socialdemokraterne og Venstre har man mange fælles træk med: Sund økonomi, god folkeskole, bevar de grønne områder, god ældre service osv.
Alligevel er der grund til at gå hen og stemme.

Tre eksempler illustrerer hvorfor der er grund til at overveje sin stemme nøje, udfra hvilke værdier man ønsker varetaget i den kommunalpolitiske hverdag:

1. Kajerødskolens lukning
Radikale, SF, Socialdemokraterne medvirkede til Venstres nedlukning af høringen og ny skolestruktur – da en ny befolkningsprognose forstyrrede. Og samme partier lukkede skolen trods tvivl om prognosen og uden at se seriøst på alternativer. Visionsgruppen af konstruktive forældre blev ikke hørt. Kajerødområdets og demokratiets interesser led skade.
Lokallisten anfægtede som eneste byrådsgruppe beslutningsgrundlaget og processen.

2. Vasevej
Det store flertal i byrådet er i øjeblikket ved at lægge sidste hånd på en helt uforståelig investering. Man vil bruge 15 mio.kr til at “rette Vasevej ud”, så bilister kan spare 1 minut på en god dag. En smuk historisk vej og grønne arealer ødelægges uden grund. Og uden at cyklisternes sikkerhed er løst: De skal krydse den nye hurtigere trafikvej 2 gange på turen!
Lokallisten har stemt imod og arbejder fortsat på at halvere udgiften og sikre cyklisternes forhold.

3. Masterplanen på daginstitutionsområdet
Planen blev lavet med henvisning til stordriftsfordele. Den har efterfølgende været begrundelse for at lukke flere små velfungerende institutioner, bl.a. Naturbørnehaven. Og bl.a. Idrætsbørnehaven Kejlstruplund står på dødslisten i næste valgperiode. Det er svært at forstå, at partier som Radikale og Venstre er mod mangfoldigheden og mod at borgerne kan vælge mindre institutioner.

Mange andre sager kunne nævnes. Meget hænger sammen med at den politiske kultur i Fabrin-æraen blev lukket og selvfed. Uden at der egentlig er så meget at prale af. I betragtning af borgernes uddannelses- og indtægtsniveau burde vi kunne gøre det bedre. Især ved at “tale op” til borgerne, lytte til borgerne i hverdagen. Ikke kun ved festlige lejligheder ved det såkaldte Rudersdalmøde og lige op til kommunalvalget. 

Bedøm politikerne på deres gerninger og ikke deres ord. Og stem derefter når valget kommer til november.

Natur- og skovbørnehaven v. Sjælsøhallen - som lukkes. Foto: Thomas N. Feldborg Bruun

Natur- og skovbørnehaven v. Sjælsøhallen – som lukkes af Venstre, Radikale, Konservative og SF.
Foto: Thomas N. Feldborg Bruun

Skriv et svar til indlægget.