Vasevej: Et regnestykke

Sten Troelstrup, formand for LokalListens bestyrelse, skriver i et indlæg i Frederiksborg Amts Avis følgende:

I mange indlæg mod den truende omlægning af Vasevej har der været argumenteret med, at det var helt tåbeligt at investere 15 mio kr. for at bilisterne kunne komme et eller nogle få minutter hurtigere frem til køen ved det røde lys ved Kongevejen. Det argument er imidlertid, selv om det holder, alt for venligt mod projektet.
Der er iflg. krak.dk 1,1 km fra broen under jernbanen til Kongevejen. Kan man hele vejen holde den eksisterende hastighedsbegrænsning på 50 km/t tager dét 1 min. 19 sek., hvis man kun kan køre 40 km/t tager det 1 min. 39 sek. og kan man kun køre 30 km/t tager det 2 min. 12 sek.
Strækningen bliver max. 50 m kortere af at bliver rettet ud som projekteret. Hvis hastighedsgrænsen stadig er 50 km/t vil det nu tage 1 min. 15 sek. (ved 50 km/t) hhv. 1 min. 35 sek (ved 40 km/t) eller 2 min. 6 sek. (ved 30 km/t) at komme frem til det røde lys. Bliver hastighedsgrænsen hævet til 60 km/t, som det forlyder, vil det tage 1min. 3 sek. (ved 60 km/t) hhv. 1 min 16 sek. (ved 50 km/t) eller 1 min 35 sek. (ved 40 km/t) at nå frem. Hvis man skal spare et helt minut i forhold til i dag rækker de 50 m kortere vej og de 10 km/t ekstra hastighed altså slet ikke. Kan man i dag holde en hastighed på 50 km/t skal man køre 199 km/t på den nye Vasevej for at spare et minut, kan man i dag kun køre 40 km/t skal man køre 97 km/t, og kan man kun køre 30 km/t i dag skal man køre 53 km/t. Og der er vel ingen, der tror på, at en så drastisk forøgelse af hastigheden vil være mulig, når Vasevej på hele strækningen stadig vil være tosporet, uden muligheder for overhaling, og nu med krydsende cyklister to gange undervejs?

Skriv et svar til indlægget.