Medlemsmøde i LokalListen

Alle medlemmer af LokalListen i Rudersdal skulle gerne have fået bestyrelsens indkaldelse til medlemsmødet torsdag d. 22. august kl. 19.00.
For den gode ordens skyld opsummerer vi lige – og håber på at se mange af jer på torsdag:

Kære medlemmer af LokalListen Rudersdal.

I indkaldes hermed til – måske årets vigtigste – medlemsmøde torsdag 22. august kl. 19.00 i Galleriet, Mantziusgården i Birkerød.

Forslag til dagsorden:

  • Valg af ordstyrer og referent.
  • Godkendelse af dagsorden.
  • Kandidatudvalget og bestyrelsens forslag til spidskandidat og kandidatliste.
  • Det reviderede valggrundlag (eftersendes).
  • Oplæg til budskabshierarki og kampagnetema for valget.
  • Virkemidler og deres prioritering i valgkampagnen.
  • Rullende køreplan og bemanding af opgaver (køreplanen eftersendes).
  • Eventuelt.

Der vil være den sædvanlige lette servering undervejs.

Med venlig hilsen, på bestyrelsens vegne
Sten Troelstrup

Skriv et svar til indlægget.