Beslutning om triathlon i flere etaper.

Maria Steno (L) og Axel Bredsdorff (L) fra kommunalbetyrelsen, har i dag skrevet dette indlæg til Rudersdal Avis.

LokalListen ønsker og efterspørger flere aktiviteter i lokalsamfundene, og derfor støtter vi etableringen af en triatlonrute med omklædning i Rudersdal. Vi var derfor med til at nikke til et projekt med etablering af omklædningsfaciliteter til triatlon ved Søllerød Sø selvom vi var betænkelige ved, om der var plads nok på stedet. Derfor stod vi også bag beslutningen i miljø- og teknikudvalget om at få alle aspekter af det ansøgte projekt belyst af en uvildig part. Vi afventer naturligvis denne undersøgelse, men vil allerede nu gerne udtrykke vores betænkeligheder.
For det første er det område, som er udtænkt til det centrale ”skiftepunkt” for enden af Søllerød Sø sårbart, da trafikforholdene i forbindelse med Skovbrynet, Reprisen og La Vecchia Enoteca ofte allerede i dag giver anledning til problemer. Hvad vil det betyde, hvis der derudover kommer belastning i dagligdagene og ikke mindst i weekender og ved stævner, da triatleter jo typisk ankommer i bil?
For det andet: Hvordan kan man på det smalle søbredsareal indpasse trænings- og skiftefaciliteterne uden at den offentlige tilgængelighed ødelægges? Som det tredje: Vi støtter naturligvis at motionister og sportsudøvere får gode udfoldelsesmuligheder i vores kommune, men omvendt finder vi ikke at det er kvalitet i sig selv, at de større ”ruter” alle sammen placeres i de samme bykvarterer, når nu kommunen er så stor. Vi er ret sikre på at der kan findes bedre steder til svømmeruten, f.eks. i Sjælsøs Østende eller i Øresund, og så kan cykel- og løberuten planlægges herfra.
Endelig ville vi nok selv være betænkelige ved at kaste os ud i strabadserende svømmeture i netop Søllerød Sø, som uanset om Mølleåprojektet bliver til noget eller ej, må formodes at have en ret ustabil vandkvalitet. Men som nævnt: Vi afventer naturligvis den uvildige undersøgelse og opfordrer til den også belyser andre alternative placeringer til glæde og gavn for områdets triatleter.

1 thought on “Beslutning om triathlon i flere etaper.

 1. Knud Møller Larsen

  Et fantastisk relevant indlæg.
  Jeg er enig i syndpunkterne og påskønner, at Lokallisten er med i protesterne mod Triruten.
  Jeg kan blot henvise til min blok, som jeg dog ikke har åbnet for debat. Foreløbig har jeg parkeret mine 8 læserbreve i sagen her vel vidende, at de løbende forsvinder fra Internetsiderne. Min blok er: http://rudersdal-2013-syd.blogspot.dk/
  Jeg mødtes iøvrigt personligt på Folkemødet med Maria Steno.

  Svar

Skriv et svar til indlægget.