Maria Steno’s tale ved Vedbæk Havnefest

Ved Vedbæk Havnefest 2013 holdt Maria Steno en tale ved “Speakers Corner”.
Læs med – den var nemlig god…

Maria Steno (L)

Maria Steno (L)

Kære vinterbadere, kære forældre, kære børn, kære lystfiskere, kære sejlere, kære dig der ikke hører efter, kære naboer fra Rudersdal.

Mit navn er Maria Steno, jeg er mor til to små børn, kæreste med Rasmus og karrierekvinde. Derudover er jeg aktiv i LokalListen, medlem af kommunalbestyrelsen og borgmesterkandidat til valget i november. Det er er jeg ikke, fordi jeg har bedre tid end alle andre, det er jeg, fordi jeg ikke lade være. Det vil jeg komme tilbage til.

Det er en dejlig dag. Vi er tæt på vandet, der er liv og aktivitet, og vi møder og hilser på andre fra lokalområdet. Det er sådan en dag, hvor kvaliteterne ved vores kommune er tydelige. Det er sådan en dag, hvor vi ikke bare er en sovekommune men en levekommune.

Jeg tror, det er det, vi alle sammen higer efter. Vi ønsker liv og aktivitet lokalt og helt nær ved, hvor vi bor.
Vi vil ikke bare tage bilen eller toget ind til byen og passe vores arbejde og så tage hjem og sove på matriklen. Vi vil gerne have et lokalt fællesskab med vores naboer og omkring vores familie. Det kræver lokale daginstitutioner, lokale skoler, lokale ældrecentre, og ikke mindst legepladser, butikker, biblioteker og foreningsliv lige i nærheden. Udformet og organiseret med udgangspunkt i de konkrete behov og ønsker hos brugere af netop det tilbud.

I går var jeg til min søns allerførste klassefest, omkring halvdelen af familierne var flyttet til kommunen inden for de sidste par år. De var flyttet hertil for at komme tættere på naturen og for at få et mere aktivt fritidsliv, og med en forventning om gode skoler og daginstitutioner tæt på, hvor de bor. De ville gerne være lokale, men det var ikke altid nemt, nogle måtte beholde deres børn i vuggestuer i København fordi der var ventelister lokalt. Det havde de ikke regnet med i Danmarks rigeste kommune.

På mit arbejde er situationen en anden, der bor de fleste familier i København, de kunne ikke drømme om at flytte til Rudersdal. Der er alt for kedeligt, sagde en af dem så sent som i fredags. Det samme talte tilflytterne om i går til klassefesten, de elskede naturen men savnede bylivet. Det kan jeg godt forstå.

Min nabo er 82 år, han har lige været en tur om Herlev hospital og kommunens plejehjem i Hørsholm. Det forstår han ikke. Det er langt væk, synes han.

På hver deres måde snakkede forældrene til klassefesten, mine kolleger og min nabo om rammerne for et liv lokalt, og hvad de længes efter. Ingen af dem snakkede om kommunalpolitik. Det vil jeg gøre – for rammerne for deres liv, jeres liv og mit liv bliver sat i kommunen. I dag er det kommunalpolitikerne, der afgør:

 • om du skal have en stresset morgen og cykle en lang omvej med dit barn, fordi den lokale børnehave er lukket eller har lange ventelister.
 • om dit barn skal have nye venner hver anden måned fordi IT-systemet NEMplads sender børn rundt i systemet, som var det pakker med Postdanmark
 • om dit barn skal have udleveret en ipad, selv om I allerede har en derhjemme og der er mere brug for støttetimer til klassens inkluderede elever
 • om BSV har kapacitet til nye fodboldhold eller er nødt til at træne udenfor lokalområdet
 • om den ældre skal have hjælp i hjemmet eller på et hjem
 • om kommunen skal bruge penge på at rette Vasevej ud, selv om hverken borgerne i nærområdet eller andre ønsker det, og kommunens borgere skal betale næsten 0,1 procent mere i skat et år for at få det gjort

Sådan bør det ikke være.

LokalListen ønsker, at beslutningerne skal tættere på den enkelte. Topstyring og centralisering skal afløses af medindflydelse i hverdagen og lokalt.

6000 medarbejdere og 55.000 borgere tænker bedre end én borgmester.

LL tror, at en mere åben og opsøgende tilgang til politik vil sikre bedre ideer, bedre beslutninger og en bedre offentlig sektor.

Der skal være reelle valgmuligheder lokalt, vi skal fastholde lokale daginstitutioner, skoler, ældrecentre osv. Og så skal kommunen føre en politik, som skaber liv og aktivitet og tiltrækker flere børnefamilier, så vi skaber en levekommune og ikke sovekommune.

Hvad betyder det så konkret:

 • LL vil sikre, at der en daginstitution i lokalområdet, hvis tilbud er tilpasset forældre og børns ønsker og ikke kun centrale indsatsområder.
 • LL vil lade efterspørgslen styre udbuddet, fordi det giver dig mere indflydelse på hverdagen. Det er fuldstændig meningsløst, at børn står på venteliste til institutioner med ledige pladser, fordi et IT- system og en Venstre-borgmester ønsker at styre forældrenes ønsker.
 • LL vil lægge udviklingsmidler ud til beslutning på skolerne og i skolebestyrelserne fremfor at beslutte centralt, at alle børn har brug for en ipad.
 • LL er villig til at investere i de lokale handelsgader, ikke i form af endnu en gang nye fliser men ved at udvikle og aktivere byrum, som tiltaler børn og unge. Jeg kan sagtens se for mig, at der er legepladser, parkouranlæg, skaterbaner osv. som en del af gadens liv.
 • LL ønsker at forbedre forholdene for idræt lokalt i Vedbæk og i Holte
 • LL vil gerne give den ældre større mulighed for indflydelse på eget liv, ved at give redskaber til at være selvhjulpen og ved at sikre et netværk omkring den ældre
 • LL lytter til borgerne i Bistrup og andre modstandere af projektet og vil hellere end gerne spare udretningen a f Vasevej væk og bruge pengene, hvor de gør mere gavn.
 • For LL er økonomisk ansvarlighed en selvfølge, men vi tror på, at de gode løsninger bl.a. kommer af at lytte til dem der er tættest på ’problemet’ og ved at invitere andre end borgmesteren til at komme med ideer til mere effektiv ressourceudnyttelse lokalt. Så vi får mere lokal velfærd for pengene.

LokalListen er overbevist om, at en ny tilgang til politik vil skabe mere aktivitet og liv lokalt, ikke mindst med udgangspunkt i forholdene for børn og unge. Samtidig vil en ny tilgang til politik sikre, at du får mere indflydelse på din hverdag. Tænk bare hvilken betydning lokale dagtilbud, en god skole og en tryg ældrepleje har for din og din families hverdag.

Alternativerne?
Alternativet til denne vision og denne nye måde at føre politik er ikke opmuntrende. Hvis Venstres mangeårige dominans fortsætter vil kommunen fortsætte ud af de spor, Fabrin for længst har lagt. Det betyder mere topstyring uden lokal medindflydelse, og det vil føre til mere centralisering med større og færre daginstitutioner, større og færre skoler, færre biblioteker osv., og dermed færre og færre børnefamilier.

Det er stik imod ønsket om at leve lokalt med høj kvalitet og nærhed i institutioner, skoler, ældrecentre mv.
Ved sidste valg var 5000 vælgere enige med LokalListen om, at der var behov for en anden måde at lave politik på i kommunen. 3000 vælgere ønskede at jeg skulle være borgmester, fordi de selv ville have mere indflydelse på hverdagen. Desværre var det ikke nok.
Venstre fortsatte sin dominans og topstyring i Rudersdal. Siden har vi haft en finanskrise og løftebrud, og trætheden over folketingspartierne og karrierepolitikere er ikke blevet mindre.

Alt det er langt fra LokalListen. Vi er en gruppe Rudersdalere som brænder for det lokale fællesskab, og som bare ikke kan lade være med at engagere os. Kan du heller ikke, er du meget velkommen til at være med.

Tak for jeres tid og tillid. Jeg håber, at I vil fortælle de næste tre, I møder, at LokalListen står for en anden måde at gøre tingene på, en måde,som tager udgangspunkt i jeres ønske om mere liv lokalt og som giver jer mere indflydelse på de rammer, der skaber jeres hverdag.

Fortsat god havnefest!

Skriv et svar til indlægget.