At bekende kulør…

Nedenstående var egentlig tænkt som et læserbrev fra Helle Kold Nielsen, kandidat til kommunalvalget for LokalListen. Men i stedet endte det som en artikel i Rudersdal Avis. Den kan man læse her.
Vi syntes dog, at det bagvedliggende skulle frem alligevel – så læs med: 

helle0001

Helle Kold Nielsen.

Siden havnedagen i Vedbæk havn har jeg funderet over talemåden ”at bekende kulør”. Det var med netop dét ordvalg, borgmester Jens Ive (V) mødte mig, da jeg præsenterede mig som ny kandidat til kommunalvalget 2013 for Lokallisten! At han synes ”det var rart at jeg endelig bekendte kulør”. Det undrede mig lidt, hvilket nok er grunden til at jeg ikke fik svaret igen. Men nu tillader jeg mig at tage til genmæle. Bedre sent end aldrig!

Årsagen er formodentlig de seneste par måneders skriverier om NemPlads, kommunens elektroniske pladsanvisningssystem. Et system, som har været stærkt kritiseret af forældre, og hvor projektets egne folk i kommunen har rejst utallige problemstillinger. Problemstillinger man har kunnet få indsigt i via kommunens eget IT system NemIndsigt. Et system, som ikke bare har givet så meget indsigt, at jeg kunne finde dokumenter omhandlende NemPlads, men også har givet mig adgang til et antal borgeres fulde navne og CPR-numre. Jo jo – det går godt med at være/blive Danmarks førende digitale kommune.
Sagen er bare den, at jeg i maj 2013 ved dagplejens forældredag blev kontaktet af forældre som var utilfredse med NemPlads, og som hyrede mit nystartede public affairs firma til at sætte fokus på de problemstillinger, som systemet giver, da ingen i kommunalbestyrelsen gad høre på dem.

Nu går jeg så tilbage til det at ”bekende kulør”. Ja, det er ganske korrekt, at jeg arbejder for forældre for at sætte fokus på dette problem. Men det er ikke korrekt, at jeg har arbejdet under skjulte faner. Grundet mit engagement med NemPlads har jeg fået kontakt med Lokalisten i midten af juli måned og har besluttet mig for at stille op, da vores holdninger stemmer overens på mange områder. Det er der ikke noget odiøst i.
Faktum er, at jeg stiller op til kommunalvalg med NemPlads som en af mine mærkesager, da jeg føler at kommunen ikke lytter til sine borgere og ikke inddrager dem i de beslutninger, der bliver truffet. For modsat Jens Ive og de fleste andre i kommunalbestyrelsen, så lytter jeg rent faktisk gerne til hvilke problemstillinger forældre og nytilflyttere i kommunen oplever.

Så hvis Jens Ive gerne vil have jeg ”bekender kulør” så gør jeg gerne det! Jeg, Helle Kold Nielsen, kandidat til kommunalvalg 2013, har nøjagtig de samme meninger om NemPlads som jeg hele tiden har haft. Det har intet med LokalListen at gøre – udover at LokalListen har samme værdier og holdninger som jeg. Og derfor har jeg valgt at stille op for Lokallisten til kommunalvalg 2013.

God vind i valgkampagnen til alle kandidater.

1 thought on “At bekende kulør…

  1. Pingback: At bekende kulør | Helle Kold Nielsen

Skriv et svar til indlægget.