Borgere: Lokalpolitikerne lytter ikke til os

Af Helle Kold Nielsen, kandidat for Lokallisten ved kommunalvalg 2013  i Rudersdal kommune.helle0001

Man skulle tro, at Berlingske tidende havde læst Rikke Gade Christensens indlæg på Rudersdal avis den 17.09.2013 om ”En kommune der lytter?” Hun er forældre til et barn i Rudersdal kommune, og hun kan absolut ikke nikke genkendende til det billede som Søren Hyldgaard (V ) i et debatindlæg fra den 10/9/2013 tegnede med partiet Venstre som et lyttende parti. Hun har de sidste mange måneder banket hovedet imod den kommunale mur i forbindelse med kommunens elektroniske NemPlads system uden at føle hun er blevet hørt. Det har været en proces der har været præget af alt andet end borgerinddragelse, som hun beskriver i sit indlæg.

I dag har økonomi-og indenrigsminister Margrete Vestager (R) så præsenteret en rapport om demokratiets ve og vel. En rapport som ifølge Berlingske tidende tegner et dystert billede af lokaldemokratiets helbred i Danmark.

I artiklen kan man læse de kolde fakta i rapporten”hvor der tegner sig et billede af et lokaldemokrati på vej ud af borgernes bevidsthed. I en repræsentativ spørgeskemaundersøgelse udarbejdet af analyseinstituttet KORA, svarer kun 17 pct., at deres lokalpolitikere er lydhøre. Det er 10 pct. færre end i 2001. Lakmusprøven for nærdemokratiets velbefindende – stemmeprocenten – vækker også stof til eftertanke. 75 pct. svarer, at de helt sikkert vil stemme til kommunalvalget 19. november i modsætning til 87 pct. ved valget i 2009 – et valg, der vel og mærke resulterede i den laveste vælgertilslutning i 35 år med deltagelse af kun 66 pct. af de stemmeberretigede. Økonomi- og indenrigsministeren mener, at opgaven hovedsageligt ligger hos kommunerne, men på rapportens anbefalinger vil hun nedsætte et udvalg, der skal lave et serviceeftersyn af de lovfastsatte kommunale høringer. Netop høringerne – der skal sikre borgere og virksomheder i at blive hørt på rådhuset – bliver i rapporten kritiseret for at være mere som »rituelle processer, end som rum for dialog og reel inddragelse i beslutningsprocesserne«. »Så udfordringen bliver at finde bedre måder til, hvordan borgerne oplever, at de har reel indflydelse,« siger Margrethe Vestager (R).

Erik Fabrin ser ikke problemet
Derfor undrer det mig, når Næstformand i KL, Erik Fabrin (V), tidligere borgmester i Rudersdal kommune ikke mener at kommunerne har spillet fallit i forhold til borgerinddragelse.

Om dette siger han »Det synes jeg bestemt ikke. Men man skal være vældig opmærksom på, at hvis ikke man holder dialogen ved lige ude i kommunerne, så er det noget, der let sker. Derfor skal man tage det her vældig højtideligt,« siger Erik Fabrin.

Har man fulgt bare en lille smule med i lokalaviserne i Rudersdal kommune i den seneste tid omkring NemPlads debatten, så står det klart at kommunalbestyrelsen står til dumpekarakterer fra forældrenes side.

Som Rikke Gade Christensen skriver om kommunes løfte om en brugerundersøgelse af NemPlads: ” Det er nu over 2 måneder siden, og der er, så vidt jeg er informeret, indtil videre intet meldt ud om, hvordan denne test skal foregå, eller hvordan borgere skal inddrages.” Det er intet under at kommunerne får høvl med på vejen i denne rapport omtalt i Berlinske tidende.

Mit løfte: Større inklusion i beslutningsprocessen
Som kandidat for Lokallisten kan jeg kun nikke genkende til den kritik som økonomi- og indenrigsministeren kommer med i dag. Det er netop direkte den manglende borgerinddragelse fra politikere i Rudersdal kommune der har medført, at jeg stiller op til kommunalvalg 2013. Jeg har oplevet at man gennemtrumfer beslutninger ned over hovedet på borgere. Dog skal det siges, at jeg personligt også mener at den ære ikke kun tilfalde kommunerne – den synes jeg for øvrigt også er kendetegnet for flertallet af de politikere der i dag sidder på Christiansborg nu vi er ved debatten. Jeg synes vi i dén grad trænger til at høre borgerne i Danmark. Både i Rudersdal kommune – og i alle de andre kommuner rundt om i landet.

Jeg vil i hvert fald gøre mit for at slå ørene ud og love, at jeg vil bruge de næste 4 år på at lytte til de borgere som vil have tillid til at jeg vil inddrage dem i de beslutninger som vedrører dem.

Artiklen i Berlingske kan læses her http://www.b.dk/politiko/lokalpolitikerne-lytter-ikke-til-os

Rikke Gade Christensens indlæg ( http://rudersdal.lokalavisen.dk/debat-en-kommune-der-lytter-/20130916/valglaeserbrev/130919610/1259).

Søren Hylgaards debatindlæg: (http://rudersdal.lokalavisen.dk/debat-er-lokallisten-virkelig-fremtiden-for-rudersdal-/20130910/valglaeserbrev/709108887/1259)
____________________________________________

Oprindelig bragt på Helle Kold Nielsens hjemmeside.

Skriv et svar til indlægget.