Indenrigsministeriet diskriminerer og misinformerer

Åbent brev af Axel Bredsdorff, medlem af kommunalbestyrelsen i Rudersdal for
Lokallisten i Rudersdal

I forbindelse med kommunevalget, gøres en ihærdig indsats for at få stemmeprocenten op, og der har i alle landets kommuner kunne stemmes til valget 19/11 fra og med slutningen af august. Glimrende, og også glimrende at der i næsten alle landets kommuner bliver mobile stemmebokse, der flytter rundt i perioden op til valget. Dog er det temmelig problematisk, at ministeriet forlanger at der foran stemmeboks og i stemmeboks alene må informeres om ”de til Folketingsvalget godkendte partibetegnelser”.brevstemme

Vælgere ved derfor ikke, om Lokallisten stiller op
I vores kommune har det betydet at vælgere, efter hvad de siger, har undladt at stemme på Lokallisten, som ved sidste valg blev kommunens næststørste gruppe, i den tro at LokalListen ikke opstillede denne gang. Det er jo aldeles uhørt! Lokallisten bekendtgjorde i dagspressen for en måned siden, at vi igen-igen opstillede til kommunevalget, men alligevel må kommunen ikke informere borgerne om det. Vi må opfordre de vælgere, der allerede har brevstemt, og som er blevet usikre på om Lokallisten var en mulighed om at brevstemme igen. Det kan man nemlig gøre så mange gange man orker!!

Men der er tale om et landspolitisk problem, for der findes lokale lister i næsten alle kommuner. Ja. Enkelte steder har de endda borgmesterkæden om halsen. Vi må opfordre KL og Indenrigsministeriet til at sikre at denne åbenlyse diskriminering ikke fortsættes.