Medlemsmøde i Lokallisten onsdag d. 9. okt. 2013 kl. 18.30.

Kære medlemmer af Lokallisten

Vi holder medlemsmøde onsdag 9. oktober kl. 18.30 i mødelokale 3 på rådhuset i Holte.

Der er møde i kommunalbestyrelsen lige inden, fra kl. 17, med bl.a. vedtagelse af budgettet for 2014 på dagsordenen. Det bør være færdigt inden kl. 18.30 – hvis det ikke er, venter vi med at starte til kommunalbestyrelsesmedlemmerne og tilhørerne kan være med.

Dagsorden:

  1. Valg af ordstyrer og referent.
  2. Rudersdals budget 2014 – processen og resultatet.
  3. Status for valgkampen, herunder ny hjemmeside, opfølgning på ‘sager’ og meget mere.
  4. Behov for frivillige(!)
  5. Kulturnatten/chili con carne.
  6. Dato for de næste medlemsmøder.
  7. Eventuelt

Der vil som sædvanlig, på et passende tidspunkt undervejs, være mulighed for at strække ben og få den værste sult og tørst stillet. Desuden vil man blive opfordret til at melde sig til Lokallistens pulje af tilforordnede, og ikke-kandidaterne kan melde sig skrive sig på som stillere for Lokallisten.

Mvh. Sten Troelstrup,
formand.