Kajerødgrundens fremtid: En magnet!

Af Henrik Hjortdal og Thomas N. Feldborg Bruun, kandidater til kommunalvalget for Lokallisten Rudersdal.

Der var masser af inspiration at hente, da Lokallisten holdt vælgermøde om Kajerødgrundens fremtid med deltagelse af knapt 50 Kajerød-borgere og enkelte politikere ’udefra’.
Byggedirektør Rolf Andersson fortalte om KAB’s nye spændende koncept ’Almenbolig+’, der bygger på aktivt naboskab og skaffer billige og skræddersyede boliger til børnefamilier og enlige i alle aldre – lidt ligesom en andelsboligforening.

Filialchef Gitte Svenningsen fra Nordeas Birkerød-afdeling opfordrede de fremmødte til at turde – “Hvis man tør tænke ud af boksen, kan området blive et sted, som tiltrækker liv, aktivitet og glæder mennesker – en magnet!” Og Nordea Fonden støtter initiativer, hvor borgergrupper og kommuner finder sammen om projekter, der understøtter det gode liv lokalt –

Ét af mange forslag fra den efterfølgende snak over de gamle skolemøbler var et “legehus”, som kunne blive fælles lege-, motions- og mødested for de nye boliger og resten af Kajerød, et andet at bruge vand i form af springvand, soppebassin og skøjtebane om vinteren. Boligerne skulle være med indbygget godt (nabo-)fællesskab, de skulle kunne rumme forskellige familiestørrelser og aldre, og der skulle være plads til “skæve eksistenser”.

Kajerød-tegneren Jens Vox lavede undervejs tegningen her ved siden af som en slags ’referat’ af mødet. De konkrete forslag går videre til Lokallistens medlemmer af kommunalbestyrelsen og byplanchef Grethe Kortegaard som inspiration til den videre proces.

Kajerødskolens grund som en "magnet". Tegning: Jens Vox, Birkerød.

Kajerødskolens grund som en “magnet”. Tegning: Jens Vox, Birkerød.