”Bliv hørt” – det virker!

forandring

Forleden modtog vi en henvendelse fra en borger, der påpegede at den på billedet anførte kantsten var temmelig vanskelig at passere med kørestol. Og borgeren påpegede endvidere at denne forhindring ikke var en enlig svale, men at der findes flere lignede eksempler i kommunen. Hvad vil Lokallisten gøre ved det?

Jeg svarede straks, at tilgængelighed for alle også står højt på vores dagsorden, og at jeg ville undersøge sagen. Kørte til krydset Malmbjergvej/Langhaven og kunne ved selvsyn konstatere at stort set alle overgange i dette kryds var med høj kant, men at den afbillede fodgængerovergang tog prisen! Problemet blev påpeget overfor kommunen, og forholdet blev udbedret den 31. oktober. I den videre dialog med kommunen fremgik det, at den nuværende facilitet på kommunens hjemmeside ”Giv os et praj” var god, men kunne forbedres så den blev en åben portal hvor tilgængelighedsproblemer direkte kan indrapporteret. Herefter vil Driftafdelingen straks se på forholdene og orientere borgeren om arbejdets status.

En lille historie – javel. Men eksempel på hvad man kan opnå gennem god borgerdialog.

Axel Bredsdorff, Lokallistens medlem af Teknik- og Miljøudvalget.