Håbløs sagsbehandling i sand-sagen

_6

Smukke Vedbæk havn en sommeraften – uden store ‘sandslugere’. Foto: Lars Bahl. 

Det vurderes, at der ikke vil være nogen væsentlig påvirkning af planter og dyr som følge af den planlagte indvinding i Fællesområdet 554-DA Vedbæk.”

Således lyder Naturstyrelsens dom, efter at have gennemlæst indsigelserne mod den stærkt udvidede råstofgravetilladelse 500 meter øst for Vedbæk. Der er tale om en meget subjektiv sagsbehandling, hvilket endda fremgår af Naturstyrelsens egen afgørelse.

Her refereres, at de nationale og lokale erhvervsfiskeriinteresser har dokumenteret erfaring for at den nuværende råstofgravning ødelægger fiskepladser til skade for erhvervet. Ligeledes nævnes, at fiskerne i mange tilfælde har mistet redskaber, der er blevet pløjet ned af råstofgraverne.

Forelagt disse oplysninger svarer NNC Roads at for dem er det alene et spørgsmål om økonomi, og de forholder sig ikke til de påpegede miljøødelæggelser.

Naturstyrelsen når herefter frem til at gravetilladelsen ikke er undergivet VVM-pligt, da tilladelsen ikke vil få ”væsentlig indvirkning på miljøet”. Og helt galt bliver det, når styrelsen så konstaterer, at ingen af fiskeriforeningerne har kommet ”med konkrete oplysninger, der påviser, at der er særlig fiskeriinteresser i området eller at indvirkningen vil medføre en væsentlig påvirkning af mulighederne for fiskeri i området”. Det er jo lodret forkert og det kan Styrelsen selv læse i deres egen redegørelse.

Sagsbehandlingen oser af at der kun er taget hensyn til NCCs havnebyggeri og ingen hensyn til fiskeri og rekreative interesser. Om igen!

Af Axel Bredsdorff, Lokallisten