Vi har tillid til vælgernes egen dømmekraft

Faellesbillede

I de seneste dage har flere partier advaret direkte imod at stemme på Lokallisten. “Vores største ’fejl’ er – set med landspartiernes øjne – at vi overhovedet eksisterer! Og at vi på snart 30’te år tillader os at udfordre dem, at vi tillader os at lave politik med et lokalt udgangspunkt” skriver Axel Bredsdorff.

Så sikkert som ’Amen’ i kirken bringer lokalavisernes cirka ti dage før kommunalvalget en række læserbreve fra landspartierne, som advarer mod Lokallisten. Det er naturligvis smigrende at få så meget opmærksomhed og få tillagt så stor betydning, men i virkeligheden handler det om noget helt andet. Vores største ’fejl’ er – set med landspartiernes øjne – at vi overhovedet eksisterer! Og at vi på snart 30’te år tillader os at udfordre dem, at vi tillader os at lave politik med et lokalt udgangspunkt, at vi tillader os i videst mulig omfang at involvere borgerne i beslutningsprocesserne, og at vi gør det med en betydelig vælgermæssig opbakning.

Ved valget i 2009 fik vi 19 % af stemmerne, og det tager vi som udtryk for, at der er brug for os i lokalsamfundet. At der blandt kommunens borgere er interesse for noget andet end det, landspartierne og Christiansborg kan tilbyde. De negative læserbreve fra landspartierne tager vi helt roligt. Vi har tillid til vælgernes egen dømmekraft. Og frem for at forholde os til alle læserbrevene, vil vi hellere bruge tiden på at fortælle om os selv, og hvad vi vil arbejde på i de kommende fire år. Vi har fremlagt et detaljeret og omfattende valgprogram på lokallisten.dk.

af Axel Bredsdorff, Lokallisten – medlem af kommunalbestyrelsen siden 1986