Når jeg bliver gammel, rigtigt gammel – Lokallistens ældrepolitik

Sten

Anne Sten Troelstrup og Anne Christiansen

Længst muligt i eget liv, siger vi, men hvad betyder dét? Det betyder, at jeg så længe som muligt skal have oplevelsen at ikke bare at ville, men også at kunne og gøre selv, at bestemme selv. Jeg skal ikke tales ned til eller hen over hovedet på, jeg skal mødes med respekt og med øje for de ressourcer, jeg har tilbage, og hvis jeg ikke er blevet digital, skal jeg kunne få fat i et menneske at tale med. Jeg skal have støtte til at blive ved med at kunne selv, og jeg skal have hjælp til det, jeg ikke kan mere, og som er vigtigt for mig. Gerne ved at vi hjælpes ad med det. Hjælpen skal være udmålt i tid, men den skal ikke være beskrevet i mindste detalje og skemalagt og kontrolleret – vi skal have lov til sammen at finde ud af, hvad der er vigtigt netop den dag, ligesom vi sammen finder ud af, om jeg skal have en selvkørende støvsuger eller ej. Mine hjemmehjælpere skal agere med empati og konduite, fordi kommunen har sluppet dem og deres engagement og faglighed løs – det skal være så attraktivt arbejde i hjemmeplejen i Rudersdal.

Der skal være pensionist- og ældreboliger og olle-koller, der skal være en ordentlig busbetjening, der skal være dagtilbud som Rønnebærhus også andre steder i kommunen, og der skal være plejeboliger nok til, at jeg kan få en plads, når det ikke kan være anderledes – et sted, hvor jeg kan være med i køkkenet, og hvor der er liv og aktivitet omkring mig.

Af Anne Christiansen og Sten Troelstrup, Lokallisten