Lokallisten med i bred konstituering

Alle partier på nær Liberal Alliance har indgået en konstitueringsaftale, der gør Jens Ive til borgmester. Som et umiddelbart resultat af aftalen bliver Axel Bredsdorff (L) formand for Byplanudvalget og medlem af det nye midlertidige udvalg, der skal sætte fokus på udviklingen i Rudersdals centerområder. Lokallisten er ligeledes repræsenteret i alle fagudvalg og økonomiudvalget, mens fordelingen af de omkring 125 øvrige poster afventer et møde mellem partierne i næste uge.

Tidligt på valgnatten stod det klart, at Jens Ive var sikret borgmesterposten, da et stort flertal af de valgte pegede på ham”, fortæller Maria Steno. ”I den situation kunne vi vælge enten at stille os udenfor eller at stille os indenfor, og vi valgte det sidste. Med opbakning fra 18 % af kommunens vælgere er der en berettiget forventning om at vi bidrager til at skabe resultater, og det er alt andet lige lettere når vi sidder med ved bordet!

Da Jens Ive tiltrådte som borgmester for et år siden valagte han straks at invitere Lokallisten ind i en konstituering, og samtidig blev der taget initiativ til nogle nye borgerinddragelsesprocesser, som vi absolut mener, bør have en chance”, supplerer Maria Steno, som også mener, at der i borgmesterens udspil ligger gode takter med hensyn til at sætte fokus på borgerdialogen, digitaliseringen og kommunikationen mellem borgerne og kommunen.

Axel Bredsdorff har 28 års erfaring indenfor Byplanarbejdet, og har i over 10 år været formand for Birkerøds udvalg for byplanlægning. ”Der venter en lang række spændende opgaver indenfor byplanområdet: Vores bymidter og butikscentre, sidste etape af omdannelsen af Henriksholm og så afklaringen af om der er erhvervsområder, der med fordel kan revitaliseres eller omdannes til boligformål”, siger Axel Bredsdorff. ”Jeg vil gå ydmygt til opgaven og fortsætte med at være meget restriktiv med hensyn til udviklingen i det åbne land, så vi bevarer de naturværdier, der er så unikke.”

Pressemeddelelse,
Sten Troelstrup, formand for Lokallisten