Årsmøde 2014 i Lokallisten

vintergækDet er tid til Lokallistens Årsmøde 2014.
I år foregår det tirsdag 11. marts kl. 19.30 i mødelokale 3 på rådhuset i Holte.

Årsmødet er kun for medlemmer, så er du ikke det (endnu), så kan det skam nås ved at melde sig ind via siden her.

Foreløbig dagsorden, idet pkt. 1 til 6 er bestemt i Lokallistens vedtægter (endelig dagsorden udsendes senest 4. marts).

  1. Valg af ordstyrer og referent og godkendelse af dagsorden.
  2. Godkendelse af regnskab.
  3. Bestyrelsen og Lokallistens medlemmer af kommunalbestyrelsen aflægger beretning (beretningen udsendes senest 4. marts).
  4. Bestyrelsens forslag til handlingsplan for det kommende år (forslaget udsendes senest 4. marts).
  5. Valg af bestyrelse, og formand, sekretariat og kasserer samt to revisorer, der ikke må være medlem af bestyrelse eller sekretariat (mindst ét medlem af den siddende bestyrelse genopstiller ikke).
  6. Forelæggelse af budget og forslag til kontingent (under indtryk af den seneste valgkamp anbefaler bestyrelsen en behersket forhøjelse).
  7. Oplæg til handlingsplan for det kommende år i kommunalbestyrelsen.
  8. Eventuelt.

Mellem pkt. 6 og punkt 7, vil der være en pause med lidt bespisning.

Forslag, der ønskes behandlet på årsmødet, kommer med på den endelige dagsorden hvis de er formanden (Sten Troelstrup) i hænde senest tirsdag 25. februar.

Vel mødt!